Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiskahttp://bip.gdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ GENERALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKApl-plZawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 10 maja 2021, znak DOOŚ-WDŚZIL.420.8.2020.mk.41, w sprawie poinformowania stron o wyznaczeniu nowego terminu zakończenia postępowania odwoławczego od decyzji RDOŚ w Bydgoszczy nr 7/2020 z dnia 24.02.2020 r., znak: WOO.4200.1.2016.ADS.44, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi ekspresowej S-10 na odcinku Bydgoszcz – Toruń” http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-10-maja-2021-znak-doos-wdszil-420-8-2020-mk-41http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-10-maja-2021-znak-doos-wdszil-420-8-2020-mk-41Wed, 12 May 2021 15:12:33 +0200Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 10 maja 2021, znak DOOŚ-WDŚZIL.420.42.2020.KB.5 , w sprawie przedsięwzięcia pn. budowa obwodnicy Zambrowa i Wiśniewa w ciągu drogi krajowej nr 8 na odcinku od km ok. 575+550 do km ok. 586+620 wraz z przełożeniem drogi krajowej nr 63 Łomża - Sokołów Podlaski , informujące o wyznaczeniu nowego terminu zakończenia postepowania drugoinstancyjnego na dzień 29 lipca 2021 r. http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-10-maja-2021-znak-doos-wdszil-420-42-2020-kb-5http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-10-maja-2021-znak-doos-wdszil-420-42-2020-kb-5Wed, 12 May 2021 13:48:03 +0200Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 10 maja 2021, znak DOOŚ-WDŚZIL.420.30.2020.KB.2 , w sprawie przedsięwzięcia pn. Budowa drogi ekspresowej S61 Szczuczyn-Budzisko (gr. państwa) – zadanie nr 3: odcinek węzeł Wysokie – m. Raczki, od km 42+765,51 do km 62+936,02, informujące że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem z dnia 6.05.2021 r., znak: DOOŚ-WDŚZIL.420.30.2020.KB.1, odmówił wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 19 września 2019 r., znak: WOOŚ.4222.2.2019.JC.14, uzgadniającego warunki realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa drogi ekspresowej S61 Szczuczyn-Budzisko (gr. państwa) – zadanie nr 3: odcinek węzeł Wysokie – m. Raczki, od km 42+765,51 do km 62+936,02 http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-10-maja-2021-znak-doos-wdszil-420-30-2020-kb-2http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-10-maja-2021-znak-doos-wdszil-420-30-2020-kb-2Wed, 12 May 2021 13:39:56 +0200Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 11 maja 2021, znak DOOŚ-WDŚZIL.420.15.2020.maz/KM.11, w sprawie poinformowania stron postępowania oraz społeczeństwa, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska decyzją z dnia 11 maja 2021 r., znak: DOOŚ-WDŚZIL.420.15.2020.maz/KM.10, uchylił i w tym zakresie orzekł, uchylił i umorzył postępowanie organu I instancji w tym zakresie, a w pozostałym zakresie utrzymał w mocy decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 5 czerwca 2020 r., znak: WOOŚ-II.420.401.2019.AJ.12, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Obwodnicy Pułtuska w ciągu drogi krajowej nr 61, według wariantu 1 http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-11-maja-2021-znak-doos-wdszil-420-15-2020-maz-km-11http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-11-maja-2021-znak-doos-wdszil-420-15-2020-maz-km-11Wed, 12 May 2021 08:36:38 +0200Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 10 maja 2021, znak DOOŚ-WDŚZIL.420.28.2020.KB.14 , w sprawie przedsięwzięcia pn. Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 2x400 kV relacji Chełm-Lublin Systemowa , informujące że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska decyzją z dnia 5 maja 2021 r., znak: DOOŚ-WDŚZIL.420.28.2020.KB.13, umorzył postępowanie odwoławcze od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie, z dnia 28 czerwca 2019 r., znak: WOOŚ.420.149.2018.SM, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 2x400 kV relacji Chełm-Lublin Systemowa http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-10-maja-2021-znak-doos-wdszil-420-28-2020-kb-14http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-10-maja-2021-znak-doos-wdszil-420-28-2020-kb-14Tue, 11 May 2021 09:05:53 +0200