Zamówienia publiczne - Zamówienia publiczne - Biuletyn Informacji Publicznej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiskahttp://bip.gdos.gov.pl/zamowienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ GENERALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKApl-plLogistyka spotkania w zakresie: Organizacji wizyty krajowej dla członków grupy roboczej ds. Nowej Perspektywy finansowej 2021-2027 sieci „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” w Krakowiehttp://bip.gdos.gov.pl/logistyka-spotkania-w-zakresie-organizacji-wizyty-krajowej-dla-czlonkow-grupy-roboczej-ds-nowej-perspektywy-finansowej-2021-2027-sieci-partnerstwo-srodowisko-dla-rozwoju-w-krakowiehttp://bip.gdos.gov.pl/logistyka-spotkania-w-zakresie-organizacji-wizyty-krajowej-dla-czlonkow-grupy-roboczej-ds-nowej-perspektywy-finansowej-2021-2027-sieci-partnerstwo-srodowisko-dla-rozwoju-w-krakowieThu, 14 Nov 2019 16:08:54 +0100Zakup 12 dysków do rozbudowy infrastruktury wirtualizacyjnej.http://bip.gdos.gov.pl/zakup-12-dyskow-do-rozbudowy-infrastruktury-wirtualizacyjnejhttp://bip.gdos.gov.pl/zakup-12-dyskow-do-rozbudowy-infrastruktury-wirtualizacyjnejThu, 31 Oct 2019 14:40:47 +0100Świadczenie usługi transportowej i hotelarsko-gastronomicznej podczas warsztatów realizowanych na potrzeby dwóch projektów: POIS.02.04.00-00-0193/16 pn. Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 oraz POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych. http://bip.gdos.gov.pl/swiadczenie-uslugi-transportowej-i-hotelarsko-gastronomicznej-podczas-warsztatow-realizowanych-na-potrzeby-dwoch-projektow-pois-02-04-00-00-0193-16-pn-opracowanie-planow-zadan-ochronnych-dla-obszarow-natura-2000-oraz-pois-02-04-00-00-0191http://bip.gdos.gov.pl/swiadczenie-uslugi-transportowej-i-hotelarsko-gastronomicznej-podczas-warsztatow-realizowanych-na-potrzeby-dwoch-projektow-pois-02-04-00-00-0193-16-pn-opracowanie-planow-zadan-ochronnych-dla-obszarow-natura-2000-oraz-pois-02-04-00-00-0191Wed, 30 Oct 2019 13:05:01 +0100Świadczenie usług w zakresie rezerwacji, zakupu i dostawy biletów lotniczych, kolejowych i autobusowych na trasach krajowych i trasach międzynarodowych oraz rezerwacji hoteli dla Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. http://bip.gdos.gov.pl/swiadczenie-uslug-w-zakresie-rezerwacji-zakupu-i-dostawy-biletow-lotniczych-kolejowych-i-autobusowych-na-trasach-krajowych-i-trasach-miedzynarodowych-oraz-rezerwacji-hoteli-dla-generalnej-dyrekcji-ochrony-srodowiskahttp://bip.gdos.gov.pl/swiadczenie-uslug-w-zakresie-rezerwacji-zakupu-i-dostawy-biletow-lotniczych-kolejowych-i-autobusowych-na-trasach-krajowych-i-trasach-miedzynarodowych-oraz-rezerwacji-hoteli-dla-generalnej-dyrekcji-ochrony-srodowiskaWed, 23 Oct 2019 14:57:43 +0200Świadczenie usług w zakresie organizacji i obsługi szkolenia obronnego przeznaczonego dla pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i regionalnych dyrekcji ochrony środowiska. http://bip.gdos.gov.pl/swiadczenie-uslug-w-zakresie-organizacji-i-obslugi-szkolenia-obronnego-przeznaczonego-dla-pracownikow-generalnej-dyrekcji-ochrony-srodowiska-i-regionalnych-dyrekcji-ochrony-srodowiska-3http://bip.gdos.gov.pl/swiadczenie-uslug-w-zakresie-organizacji-i-obslugi-szkolenia-obronnego-przeznaczonego-dla-pracownikow-generalnej-dyrekcji-ochrony-srodowiska-i-regionalnych-dyrekcji-ochrony-srodowiska-3Wed, 23 Oct 2019 09:22:35 +0200