Zamówienia publiczne - Zamówienia publiczne - Biuletyn Informacji Publicznej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiskahttp://bip.gdos.gov.pl/zamowienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ GENERALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKApl-plEkspertyza pt. „Ocena projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnych wymogów dotyczących ponownego wykorzystania wody”.http://bip.gdos.gov.pl/ekspertyza-pt-ocena-projektu-rozporzadzenia-parlamentu-europejskiego-i-rady-w-sprawie-minimalnych-wymogow-dotyczacych-ponownego-wykorzystania-wodyhttp://bip.gdos.gov.pl/ekspertyza-pt-ocena-projektu-rozporzadzenia-parlamentu-europejskiego-i-rady-w-sprawie-minimalnych-wymogow-dotyczacych-ponownego-wykorzystania-wodyFri, 05 Jul 2019 16:05:33 +0200Świadczenie usług w zakresie obsługi Szkolenia dla stażystów w ramach projektu LIFE15 GIE/PL/000758 pn. Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody w terminie od 18 sierpnia do 24 sierpnia 2019 r. dla maksymalnie 20 osób http://bip.gdos.gov.pl/swiadczenie-uslug-w-zakresie-obslugi-szkolenia-dla-stazystow-w-ramach-projektu-life15-gie-pl-000758-pn-masz-prawo-do-skutecznej-ochrony-przyrody-w-terminie-od-18-sierpnia-do-24-sierpnia-2019-r-dla-maksymalnie-20-osob-2http://bip.gdos.gov.pl/swiadczenie-uslug-w-zakresie-obslugi-szkolenia-dla-stazystow-w-ramach-projektu-life15-gie-pl-000758-pn-masz-prawo-do-skutecznej-ochrony-przyrody-w-terminie-od-18-sierpnia-do-24-sierpnia-2019-r-dla-maksymalnie-20-osob-2Thu, 27 Jun 2019 10:32:35 +0200Świadczenie usług rekrutacji i kierowania pracowników tymczasowych do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz regionalnych dyrekcji ochrony środowiska.http://bip.gdos.gov.pl/swiadczenie-uslug-rekrutacji-i-kierowania-pracownikow-tymczasowych-do-wykonywania-pracy-tymczasowej-na-rzecz-regionalnych-dyrekcji-ochrony-srodowiskahttp://bip.gdos.gov.pl/swiadczenie-uslug-rekrutacji-i-kierowania-pracownikow-tymczasowych-do-wykonywania-pracy-tymczasowej-na-rzecz-regionalnych-dyrekcji-ochrony-srodowiskaWed, 26 Jun 2019 14:43:22 +0200Świadczenie usługi transportowej i hotelarsko-gastronomicznej podczas warsztatów realizowanych na potrzeby projektu pn. Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód.http://bip.gdos.gov.pl/swiadczenie-uslugi-transportowej-i-hotelarsko-gastronomicznej-podczas-warsztatow-realizowanych-na-potrzeby-projektu-pn-ochrona-siedlisk-i-gatunkow-terenow-nielesnych-zaleznych-od-wod-2http://bip.gdos.gov.pl/swiadczenie-uslugi-transportowej-i-hotelarsko-gastronomicznej-podczas-warsztatow-realizowanych-na-potrzeby-projektu-pn-ochrona-siedlisk-i-gatunkow-terenow-nielesnych-zaleznych-od-wod-2Fri, 07 Jun 2019 16:50:26 +0200Przygotowanie projektów graficznych, skład, łamanie, przygotowanie wersji elektronicznych do publikacji w Internecie, przygotowanie do druku, druk, prace introligatorskie oraz konfekcjonowanie materiałów informacyjnych i szkoleniowych związanych z realizacją projektu LIFE15 GIE/PL/000758 pn. „Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody”.http://bip.gdos.gov.pl/przygotowanie-projektow-graficznych-sklad-lamanie-przygotowanie-wersji-elektronicznych-do-publikacji-w-internecie-przygotowanie-do-druku-druk-prace-introligatorskie-oraz-konfekcjonowanie-materialow-informacyjnych-i-szkoleniowych-zwiazhttp://bip.gdos.gov.pl/przygotowanie-projektow-graficznych-sklad-lamanie-przygotowanie-wersji-elektronicznych-do-publikacji-w-internecie-przygotowanie-do-druku-druk-prace-introligatorskie-oraz-konfekcjonowanie-materialow-informacyjnych-i-szkoleniowych-zwiazMon, 03 Jun 2019 13:51:11 +0200