Zamówienia publiczne - Zamówienia publiczne - Biuletyn Informacji Publicznej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiskahttp://bip.gdos.gov.pl/zamowienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ GENERALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKApl-pl„Świadczenie usługi w zakresie opracowania i realizacji kampanii informacyjno-edukacyjnej w środkach komunikacji miejskiej oraz w mediach społecznościowych w ramach projektu LIFE15 GIE/PL/000758 pn. Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody.”http://bip.gdos.gov.pl/swiadczenie-uslugi-w-zakresie-opracowania-i-realizacji-kampanii-informacyjno-edukacyjnej-w-srodkach-komunikacji-miejskiej-oraz-w-mediach-spolecznosciowych-w-ramach-projektu-life15-gie-pl-000758-pn-masz-prawo-do-skutecznej-ochrony-przyrodyhttp://bip.gdos.gov.pl/swiadczenie-uslugi-w-zakresie-opracowania-i-realizacji-kampanii-informacyjno-edukacyjnej-w-srodkach-komunikacji-miejskiej-oraz-w-mediach-spolecznosciowych-w-ramach-projektu-life15-gie-pl-000758-pn-masz-prawo-do-skutecznej-ochrony-przyrodyFri, 17 Jul 2020 18:36:05 +0200Świadczenie usług w zakresie obsługi szkolenia dla stażystów w ramach projektu LIFE15 GIE/PL/000758 pn. Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody.http://bip.gdos.gov.pl/swiadczenie-uslug-w-zakresie-obslugi-szkolenia-dla-stazystow-w-ramach-projektu-life15-gie-pl-000758-pn-masz-prawo-do-skutecznej-ochrony-przyrodyhttp://bip.gdos.gov.pl/swiadczenie-uslug-w-zakresie-obslugi-szkolenia-dla-stazystow-w-ramach-projektu-life15-gie-pl-000758-pn-masz-prawo-do-skutecznej-ochrony-przyrodyThu, 02 Apr 2020 11:06:26 +0200Opracowanie metod zwalczania dla minimum 10 inwazyjnych gatunków obcych wraz z przeprowadzeniem działań pilotażowych w terenie.http://bip.gdos.gov.pl/opracowanie-metod-zwalczania-dla-minimum-10-inwazyjnych-gatunkow-obcych-wraz-z-przeprowadzeniem-dzialan-pilotazowych-w-tereniehttp://bip.gdos.gov.pl/opracowanie-metod-zwalczania-dla-minimum-10-inwazyjnych-gatunkow-obcych-wraz-z-przeprowadzeniem-dzialan-pilotazowych-w-terenieTue, 31 Mar 2020 16:38:12 +0200Organizacja studyjnych wizyt zagranicznych dla członków grup roboczych Sieci „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”http://bip.gdos.gov.pl/organizacja-studyjnych-wizyt-zagranicznych-dla-czlonkow-grup-roboczych-sieci-partnerstwo-srodowisko-dla-rozwoju-5http://bip.gdos.gov.pl/organizacja-studyjnych-wizyt-zagranicznych-dla-czlonkow-grup-roboczych-sieci-partnerstwo-srodowisko-dla-rozwoju-5Thu, 26 Mar 2020 14:48:52 +0100Świadczenie usług transportu i hotelarsko-gastronomicznych polegających na zapewnieniu: noclegu, wyżywienia, transportu oraz sali konferencyjnej, podczas spotkania Grupy Roboczej ds. Pozwoleń Zintegrowanych, funkcjonującej w ramach krajowej sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami unijnymi „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”, organizowanych 21-24 kwietnia 2020 r. na terenie woj. lubelskiego oraz 11-13 maja 2020 r. w Płocku.http://bip.gdos.gov.pl/swiadczenie-uslug-transportu-i-hotelarsko-gastronomicznych-polegajacych-na-zapewnieniu-noclegu-wyzywienia-transportu-oraz-sali-konferencyjnej-podczas-spotkania-grupy-roboczej-ds-pozwolen-zintegrowanych-funkcjonujacej-w-ramach-krajowejhttp://bip.gdos.gov.pl/swiadczenie-uslug-transportu-i-hotelarsko-gastronomicznych-polegajacych-na-zapewnieniu-noclegu-wyzywienia-transportu-oraz-sali-konferencyjnej-podczas-spotkania-grupy-roboczej-ds-pozwolen-zintegrowanych-funkcjonujacej-w-ramach-krajowejFri, 20 Mar 2020 15:08:44 +0100