Rozeznanie rynku - Zamówienia publiczne - Biuletyn Informacji Publicznej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiskahttp://bip.gdos.gov.pl/rozpoznania-cenowe/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ GENERALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKApl-plŚwiadczenie usługi zakresie przygotowania tłumaczenia na język angielski i druku publikacji pt. „Raport laika” stanowiącej opracowanie raportu z realizacji projektu LIFE15 GIE/PL/000758 pn. „Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody”http://bip.gdos.gov.pl/swiadczenie-uslugi-zakresie-przygotowania-tlumaczenia-na-jezyk-angielski-i-druku-publikacji-pt-raport-laika-stanowiacej-opracowanie-raportu-z-realizacji-projektu-life15-gie-pl-000758-pn-masz-prawo-do-skutecznej-ochrony-przyrody-2http://bip.gdos.gov.pl/swiadczenie-uslugi-zakresie-przygotowania-tlumaczenia-na-jezyk-angielski-i-druku-publikacji-pt-raport-laika-stanowiacej-opracowanie-raportu-z-realizacji-projektu-life15-gie-pl-000758-pn-masz-prawo-do-skutecznej-ochrony-przyrody-2Fri, 26 Jun 2020 09:09:18 +0200Zapytanie ofertowe na świadczenie usług dostępu do internetu, usługi transmisji danych oraz usług wideokonferencyjnychhttp://bip.gdos.gov.pl/zapytanie-ofertowe-na-swiadczenie-uslug-dostepu-do-internetu-uslugi-transmisji-danych-oraz-uslug-wideokonferencyjnychhttp://bip.gdos.gov.pl/zapytanie-ofertowe-na-swiadczenie-uslug-dostepu-do-internetu-uslugi-transmisji-danych-oraz-uslug-wideokonferencyjnychTue, 16 Jun 2020 08:21:38 +0200Zapytanie ofertowe na opracowanie pt. "Mój krajobraz współtworzę i chronię lokalnie - poradnik dla gmin w zakresie ochrony i kształtowania krajobrazu"http://bip.gdos.gov.pl/zapytania-ofertowego-na-opracowanie-pt-moj-krajobraz-wspoltworze-i-chronie-lokalnie-poradnik-dla-gmin-w-zakresie-ochrony-i-ksztaltowania-krajobrazuhttp://bip.gdos.gov.pl/zapytania-ofertowego-na-opracowanie-pt-moj-krajobraz-wspoltworze-i-chronie-lokalnie-poradnik-dla-gmin-w-zakresie-ochrony-i-ksztaltowania-krajobrazuWed, 10 Jun 2020 14:34:27 +0200Postępowanie na świadczenie usług w zakresie tłumaczeń pisemnych i tłumaczeń ustnych dla Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiskahttp://bip.gdos.gov.pl/postepowanie-na-swiadczenie-uslug-w-zakresie-tlumaczen-pisemnych-i-tlumaczen-ustnych-dla-generalnej-dyrekcji-ochrony-srodowiskahttp://bip.gdos.gov.pl/postepowanie-na-swiadczenie-uslug-w-zakresie-tlumaczen-pisemnych-i-tlumaczen-ustnych-dla-generalnej-dyrekcji-ochrony-srodowiskaFri, 08 May 2020 16:56:56 +0200Dokonanie oceny w zakresie spełniania obowiązków wynikających z RODO przez Zamawiającego oraz pełnienie na rzecz Zamawiającego funkcji Inspektora Ochrony Danych http://bip.gdos.gov.pl/dokonanie-oceny-w-zakresie-spelniania-obowiazkow-wynikajacych-z-rodo-przez-zamawiajacego-oraz-pelnienie-na-rzecz-zamawiajacego-funkcji-inspektora-ochrony-danychhttp://bip.gdos.gov.pl/dokonanie-oceny-w-zakresie-spelniania-obowiazkow-wynikajacych-z-rodo-przez-zamawiajacego-oraz-pelnienie-na-rzecz-zamawiajacego-funkcji-inspektora-ochrony-danychWed, 22 Apr 2020 14:30:35 +0200