Rozeznanie rynku - Zamówienia publiczne - Biuletyn Informacji Publicznej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiskahttp://bip.gdos.gov.pl/rozpoznania-cenowe/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ GENERALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKApl-plPrzygotowanie opracowania z zakresu ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko pt.: „Środki minimalizujące oddziaływanie na ichtiofaunę morską podczas realizacji inwestycji”http://bip.gdos.gov.pl/przygotowanie-opracowania-z-zakresu-ocen-oddzialywania-przedsiewziec-na-srodowisko-pt-srodki-minimalizujace-oddzialywanie-na-ichtiofaune-morska-podczas-realizacji-inwestycjihttp://bip.gdos.gov.pl/przygotowanie-opracowania-z-zakresu-ocen-oddzialywania-przedsiewziec-na-srodowisko-pt-srodki-minimalizujace-oddzialywanie-na-ichtiofaune-morska-podczas-realizacji-inwestycjiWed, 10 Jul 2019 10:50:46 +0200Wykonanie robót remontowo-budowlanychhttp://bip.gdos.gov.pl/wykonanie-robot-remontowo-budowlanychhttp://bip.gdos.gov.pl/wykonanie-robot-remontowo-budowlanychWed, 26 Jun 2019 15:48:42 +0200Opieka serwisowa nad zasilaniem awaryjnym na okres 3 lat http://bip.gdos.gov.pl/opieka-serwisowa-nad-zasilaniem-awaryjnym-na-okres-3-lathttp://bip.gdos.gov.pl/opieka-serwisowa-nad-zasilaniem-awaryjnym-na-okres-3-latFri, 07 Jun 2019 09:17:51 +0200Świadczenie usług wsparcia administracyjno - biurowegohttp://bip.gdos.gov.pl/swiadczenie-uslug-wsparcia-administracyjno-biurowegohttp://bip.gdos.gov.pl/swiadczenie-uslug-wsparcia-administracyjno-biurowegoThu, 06 Jun 2019 14:09:53 +0200Zakup aparatów telefonii komórkowej wraz z ubezpieczeniem oraz modemów do transmisji bezprzewodowej danychhttp://bip.gdos.gov.pl/zakup-aparatow-telefonii-komorkowej-wraz-z-ubezpieczeniem-oraz-modemow-do-transmisji-bezprzewodowej-danychhttp://bip.gdos.gov.pl/zakup-aparatow-telefonii-komorkowej-wraz-z-ubezpieczeniem-oraz-modemow-do-transmisji-bezprzewodowej-danychFri, 31 May 2019 10:54:52 +0200