Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiskahttp://bip.gdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ GENERALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKApl-plZawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 12 lutego 2019, znak DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.131.2018.MD.4, w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia odwołań od decyzji RDOŚ w Szczecinie z dnia 28 sierpnia 2018 r., znak: WONS-OŚ.4200.9.2017.KK.32, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi S3 na odcinku Świnoujście-Troszyn" http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-12-lutego-2019-znak-doos-wds-zil-420-131-2018-md-4http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-12-lutego-2019-znak-doos-wds-zil-420-131-2018-md-4Fri, 15 Feb 2019 14:17:22 +0100Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 14 lutego 2019, znak DOOŚ-WDŚ/ZIL.4200.18.2017.IG/EU/KW.6, w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia odwołania od decyzji RDOŚ w Rzeszowie z dnia 11 września 2017 r., znak: WOOŚ.4200.6.2016.AH.95, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zwiększenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę i rozbudowę dróg wraz z budową mostu na rzece Wisłok, łączących Miasto Rzeszów z Gminą Boguchwała i Gminą Lubenia w powiecie rzeszowskim" http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-14-lutego-2019-znak-doos-wds-zil-4200-18-2017-ig-eu-kw-6http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-14-lutego-2019-znak-doos-wds-zil-4200-18-2017-ig-eu-kw-6Thu, 14 Feb 2019 12:03:47 +0100Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 13 lutego 2019, znak DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.39.2018.AŁ.11, w sprawie poinformowania stron postępowania, że w związku z prowadzonym postępowaniem odwoławczym od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 15 stycznia 2018 r., znak: RDOŚ-Gd-WOO.4207.21.2017.MBC.WR.21, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na.: „Budowie i skomunikowaniu węzła integracyjnego Władysławowo poprzez przebudowę dróg, budowę przejść przez i pod torami kolejowymi oraz budowę parkingów dla samochodów i rowerów wraz z oświetleniem, odwodnieniem i teletechniką”, zlokalizowanego w gminie Władysławowo, w powiecie puckim, województwie pomorskim, na dzień 30 kwietnia 2019 r. wyznaczono termin załatwienia sprawy http://bip.gdos.gov.pl/obwieszczenie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-13-lutego-2019-znak-doos-wds-zoo-420-39-2018-al-11http://bip.gdos.gov.pl/obwieszczenie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-13-lutego-2019-znak-doos-wds-zoo-420-39-2018-al-11Wed, 13 Feb 2019 11:37:06 +0100Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 13 lutego 2019, znak DOOŚ-WDŚ/ZOO.4235.9.2017.mc/AL.9, w sprawie poinformowania o wyznaczeniu na dzień 19 kwietnia 2019 r. nowego terminu zakończenia postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 9 października 2017 r., znak: WOO-II.4235.15.2015.WN.26, określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie rurociągu do przerzutu wód z odwodnienia odkrywki Tomisławice do Rowu Macicznego (kanał Głuszyn – Dębołęka) http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-13-lutego-2019-znak-doos-wds-zoo-4235-9-2017-mc-al-9http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-13-lutego-2019-znak-doos-wds-zoo-4235-9-2017-mc-al-9Wed, 13 Feb 2019 11:34:32 +0100Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 11 lutego 2019, znak DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.80.2018.EK.10, w sprawie wyznaczenia nowego terminu na rozpatrzenie odwołania od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 18 maja 2018 r., znak: WOOŚ.4210.4.2017.PL, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Prace na linii E75 na odcinku Czyżew – Białystok” http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-11-lutego-2019-znak-doos-wds-zil-420-80-2018-ek-10http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-11-lutego-2019-znak-doos-wds-zil-420-80-2018-ek-10Tue, 12 Feb 2019 13:19:03 +0100