Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiskahttp://bip.gdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ GENERALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKApl-plZawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 20 stycznia 2021, znak DOOŚ-WDŚZIL.420.18.2020.MKW.7 (stary znak: DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.38.2020.KMK), w sprawie w sprawie odwołań od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2020 r., znak: RDOŚ-Gd-WOO.420.76.2018.MR.LK.JP.111, o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz-Trójmiasto, etap I", o wyznaczeniu nowego terminu zakończenia postępowania drugoinstancyjnego na dzień 17 maja 2021 r. http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-20-stycznia-2021-znak-doos-wdszil-420-18-2020-mkw-7-stary-znak-doos-wds-zil-420-38-2020-kmkhttp://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-20-stycznia-2021-znak-doos-wdszil-420-18-2020-mkw-7-stary-znak-doos-wds-zil-420-38-2020-kmkWed, 27 Jan 2021 12:43:39 +0100Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 26 stycznia 2021, znak DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.6.2019.mko.69, w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skarg: Stowarzyszenia „Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków”, Stowarzyszenia „Towarzystwo Ochrony Przyrody” oraz Stowarzyszenia Ekologicznego „Eko-Unia” na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 17 września 2020 r., znak: DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.6.2019.mko.52, uchylającą decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 5 grudnia 2018 r., znak: WOOŚ.4211.1.2017.AZ.67, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – lokalizacja Nowy Świat w części i w tym zakresie orzekającą co do istoty sprawy lub umarzającą postępowanie organu pierwszej instancji, a w pozostałej części utrzymującą powyższą decyzję w mocy http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-26-stycznia-2021-znak-doos-wds-zoo-420-6-2019-mko-69http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-26-stycznia-2021-znak-doos-wds-zoo-420-6-2019-mko-69Wed, 27 Jan 2021 09:05:31 +0100Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 22 stycznia 2021, znak DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.257.2019.KCz/MW.11., w sprawie poinformowania stron postępowania, że decyzją z dnia 18 stycznia 2021 r., znak: DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.257.2019.KCz/MW.10, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska utrzymał w mocy decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony w Warszawie z dnia 23 września 2019 r., znak: WOOŚ-II.420.496.2018.MBR.6, o odmowie uchylenia decyzji RDOŚ w Warszawie z dnia 21 lipca 2017 r., znak WOOŚ-II.4210.14.2017.EWA.5, o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie napowietrznej linii 110 kV relacji GPZ Legionowo – GPZ Wieliszew http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-22-stycznia-2021-znak-doos-wds-zil-420-257-2019-kcz-mw-11http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-22-stycznia-2021-znak-doos-wds-zil-420-257-2019-kcz-mw-11Tue, 26 Jan 2021 10:03:08 +0100Zawiadomienie Genaralnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 21 stycznia 2021, znak DOOŚ-WDŚZOO.420.2.2020.KN.2, w sprawie możliwości zapoznania się z aktami postępowania w przedmiocie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącej decyzji z dnia 27 września 2019 r., znak: DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.162.2019.aka.5, stwierdzającej nieważność decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 23 sierpnia 2017 r., znak: WOO-II.4207.81.2017.ZP.6, umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa funkcjonalnego punktu przesiadkowego w Strykowie, gmina Stęszew, w części, a w pozostałym zakresie odmawiającej stwierdzenia nieważności tej decyzji http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-genaralnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-21-stycznia-2021-znak-doos-wdszoo-420-2-2020-kn-2http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-genaralnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-21-stycznia-2021-znak-doos-wdszoo-420-2-2020-kn-2Fri, 22 Jan 2021 08:46:53 +0100Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 20 stycznia 2021, znak DOOŚ-WDŚZIL.420.19.2020.MKW.3 (stary znak: DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.42.2020.KMK), w sprawie zażaleń na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 3 lipca 2020 r., znak: RDOŚ-Gd-WOO.420.76.2018.JP.116, o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji własnej z dnia 30 czerwca 2020 r., znak: RDOŚ-Gd-WOO.420.76.2018.MR.LK.JP.111, o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz-Trójmiasto, etap I", o wyznaczeniu nowego terminu zakończenia postępowania drugoinstancyjnego na dzień 31 marca 2021 r. http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-20-stycznia-2021-znak-doos-wdszil-420-19-2020-mkw-3-stary-znak-doos-wds-zil-420-42-2020-kmkhttp://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-20-stycznia-2021-znak-doos-wdszil-420-19-2020-mkw-3-stary-znak-doos-wds-zil-420-42-2020-kmkThu, 21 Jan 2021 09:20:35 +0100