Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiskahttp://bip.gdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ GENERALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKApl-plZawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 15 października 2019, znak DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.87.2019.WM.9, w sprawie przedłużenia terminu zakończenia postępowania odwoławczego od decyzji RDOŚ w Krakowie z dnia 28 grudnia 2018 r., znak: OO.4210.21.2016.JS, określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie zachodniej obwodnicy Zielonek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794 http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-15-pazdziernika-2019-znak-doos-wds-zoo-420-87-2019-wm-9http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-15-pazdziernika-2019-znak-doos-wds-zoo-420-87-2019-wm-9Thu, 17 Oct 2019 10:58:18 +0200Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 14 października 2019, znak DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.137.2019.EK.7, w sprawie zawiadomienie, że decyzją z dnia 9 października 2019 r., znak: DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.137.2019.EK.6, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska utrzymał w mocy decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 18 lutego 2019 r., znak: WOOŚ-II.4207.33.2017.TR.36, umarzającą postępowanie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa ul. Nowolazurowej na odcinku od Al. Jerozolimskich do Trasy AK, w tym: zadanie C. odcinek od ul. Sterniczej do ul. Górczewskiej w zakresie wykonania nawierzchni twardej drogi o długości ok. 1,9 km, w związku ze zmianą elementów służących ochronie środowiska oraz innych elementów związanych z funkcjonowaniem drogi” http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-14-pazdziernika-2019-znak-doos-wds-zil-420-137-2019-ek-7-2http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-14-pazdziernika-2019-znak-doos-wds-zil-420-137-2019-ek-7-2Thu, 17 Oct 2019 09:22:45 +0200Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 16 października 2019, znak DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.174.2019.KM.1, w sprawie wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej zażalenia na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 26 lipca 2019 r., znak: WOOŚ.420.48.2019.JCh.5, nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 60 na odcinku Topola Królewska - Kutno" http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-16-pazdziernika-2019-znak-doos-wds-zil-420-174-2019-km-1http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-16-pazdziernika-2019-znak-doos-wds-zil-420-174-2019-km-1Wed, 16 Oct 2019 00:00:00 +0200Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 16 października 2019, znak DOOŚ-WDŚ/ZIL.135.2019.MD.KM.5, w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy dotyczącej zażalenia na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z 15 lutego 2019 r., znak: WOOŚ-II.420.461.2018.DM.6, nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie drogi gminnej: ulicy Leśnej w miejscowości Ostrówek, gmina Klembów" http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-16-pazdziernika-2019-znak-doos-wds-zil-135-2019-md-km-5http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-16-pazdziernika-2019-znak-doos-wds-zil-135-2019-md-km-5Wed, 16 Oct 2019 00:00:00 +0200Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 16 października 2019, znak DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.138.2019.KM.4, w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy dotyczącej odwołania od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 21 maja 2019 r., znak: WOOŚ-II.420.221.2018.BZ.16, określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn. „Budowa łącznicy nr 853 pomiędzy linią kolejową nr 354 i 395 w ramach zadania inwestycyjnego: Prace na obwodnicy towarowej Poznania” http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-16-pazdziernika-2019-znak-doos-wds-zil-420-138-2019-km-4http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-16-pazdziernika-2019-znak-doos-wds-zil-420-138-2019-km-4Wed, 16 Oct 2019 00:00:00 +0200