Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiskahttp://bip.gdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ GENERALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKApl-plZawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 27 września 2018, znak DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.83.2018.AŁ/MW.1, w sprawie poinformowania o zmianie terminu załatwienia sprawy pn. Budowa w obrębie geodezyjnym Pawłowice, Borszowice, Sędziszów, Sosnowiec, Łowinia – Gmina Sędziszów, parku elektrowni wiatrowych „Sędziszów 1194” o łącznej mocy do 10 MW, składającego się z pięciu turbin wiatrowych o mocy do 2,0 MW każda, maksymalnej ich wysokości do 180 m n.p.t. wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przyłączem" http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-27-wrzesnia-2018-znak-doos-wds-zoo-420-83-2018-al-mw-1http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-27-wrzesnia-2018-znak-doos-wds-zoo-420-83-2018-al-mw-1Sat, 15 Dec 2018 12:53:21 +0100Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 13 grudnia 2018, znak DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.84.2018.AŁ/EW.4, w sprawie poinformowania, że postępowanie w związku z wnioskiem z dnia 27 października 2014 roku, w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 15 lutego 2012 r., znak: WOOS.4210.1.201 l.IOC.14, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Farma wiatrowa Bąków 2E wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Grodków woj. opolskie” nie mogło być rozpatrzone w ustawowym terminie. Przyczyną zwłoki jest skomplikowany charakter sprawy http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-13-grudnia-2018-znak-doos-wds-zoo-420-84-2018-al-ew-4http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-13-grudnia-2018-znak-doos-wds-zoo-420-84-2018-al-ew-4Fri, 14 Dec 2018 09:58:49 +0100Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 13 grudnia 2018, znak DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.39.2018.AŁ.8, w sprawie poinformowania strony postępowania, że w związku z prowadzonym postępowaniem odwoławczym od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 15 stycznia 2018 r., znak: RDOŚ-Gd-WOO.4207.21.2017.MBC.WR.21, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na.: „Budowie i skomunikowaniu węzła integracyjnego Władysławowo poprzez przebudowę dróg, budowę przejść przez i pod torami kolejowymi oraz budowę parkingów dla samochodów i rowerów wraz z oświetleniem, odwodnieniem i teletechniką”, zlokalizowanego w gminie Władysławowo, w powiecie puckim, województwie pomorskim, na dzień 15 lutego 2019 r. wyznaczono termin załatwienia sprawy http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-13-grudnia-2018-znak-doos-wds-zoo-420-39-2018-al-8http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-13-grudnia-2018-znak-doos-wds-zoo-420-39-2018-al-8Fri, 14 Dec 2018 09:28:16 +0100Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 05 grudnia 2018, znak DOOŚ-oaII.4200.16.2016.PD.24, w sprawie poinformowania o wydaniu decyzji z 30.11.2018 r., znak: DOOŚ-oaII.4200.16.2016.PD.23, uchylającej w części decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z 08.04.2016 r., znak: WOOŚ.4200.1.2011.LP, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi ekspresowej S17 ( Warszawa (Zakręt) Zakret - Lublin - Zamosć - Hrebenne (Lwów) na odcinku Piaski-Hrebenne (granica Państwa) dla wariantów rekomendacyjnych przez Inwestora - wariant S_pk z podwariantem S2 na odcinku Piaski (km 0+530) - Zamość, wariant P na odcinku Zamość - Hrebenne (granica Państwa) i w tym zakresie umarzającej postępowanie organu pierwszej instancji oraz umarzającej postępowanie odwoławcze od tej decyzji http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-05-grudnia-2018-znak-doos-oaii-4200-16-2016-pd-24http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-05-grudnia-2018-znak-doos-oaii-4200-16-2016-pd-24Fri, 14 Dec 2018 09:23:08 +0100Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 11 grudnia 2018, znak DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.65.2018.EO.3, w sprawie poinformowania o wydaniu decyzji GDOŚ z dnia 05.12.2018 r., znak: DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.65.2018.EO, uchylającej decyzję RDOŚ w Poznaniu, z dnia 14.02.2018 r., znak: WOP.050.16.2017.MR, o odmowie uchylenia ostatecznej decyzji RDOŚ w Poznaniu z dnia 20.12.2013 r., znak: WOO-II.4202.5.2013.JC, o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie linii napowietrznej 110 kV relacji Piła Krzewina – Wałcz i umarzającej postępowanie organu pierwszej instancji w całości http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-11-grudnia-2018-znak-doos-wds-zil-420-65-2018-eo-3http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-11-grudnia-2018-znak-doos-wds-zil-420-65-2018-eo-3Wed, 12 Dec 2018 15:32:50 +0100