Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiskahttp://bip.gdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ GENERALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKApl-plZawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 19 stycznia 2018, znak DOOŚ-dśI.4200.14.2017.AB.7, w sprawie poinformowania o wystąpieniu do Dyrektora RZGW w Krakowie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia i o wyznaczeniu dodatkowego terminu załatwienia sprawy z odwołania od decyzji RDOŚ w Kielcach z dnia 19 czerwca 2017 r., znak: WOO.I-4200.1.2012.MGN.37, WOO-I.4200.2.2015.MGN.17, określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa drogi ekspresowej S-74 na odcinku Cedzyna-Łagów-Jałowęsy http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-19-stycznia-2018-znak-doos-dsi-4200-14-2017-ab-7http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-19-stycznia-2018-znak-doos-dsi-4200-14-2017-ab-7Mon, 22 Jan 2018 09:53:23 +0100Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 16 stycznia 2018, znak DOOŚ-DŚI.4210.11.2017.mko.20, w sprawie poinformowania, w związku z prowadzonym postępowaniem odwoławczym od decyzji RDOŚ w Opolu z 2 grudnia 2016 r., znak: WOOŚ.4210.2.2016.JGD.15, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie układu komunikacyjnego w rejonie dworca kolejowego "Opole-Wschód" w wariancie 3A wnioskowanym do realizacji, o wystąpieniu do Regionalnego Zarządy Gospodarki Wodnej w Gliwicach o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia http://bip.gdos.gov.pl/obwieszczenie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-16-stycznia-2018-znak-doos-dsi-4210-11-2017-mko-20http://bip.gdos.gov.pl/obwieszczenie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-16-stycznia-2018-znak-doos-dsi-4210-11-2017-mko-20Mon, 22 Jan 2018 08:43:32 +0100Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 19 stycznia 2018, znak DOOŚ-DŚI.4202.6.2017.AS.11, w sprawie poinformowania o wystąpieniu o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia oraz o związanym z tym braku możliwości załatwienia sprawy odwołania od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 17.03.2017 r. znak WOO.4202.1.2016.ADS.38 o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji pn.: „Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Jasiniec – Pątnów oraz budowa rozdzielni 400 kV w stacji 220/110 kV Jasiniec” w terminie i wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-19-stycznia-2018-znak-doos-dsi-4202-6-2017-as-11http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-19-stycznia-2018-znak-doos-dsi-4202-6-2017-as-11Fri, 19 Jan 2018 14:14:45 +0100Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 18 stycznia 2018, znak DOOŚ-dśI.4202.7.2017.ADK.13, w sprawie poinformowania strony, iż w związku z prowadzonym postępowaniem odwoławczym od od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29 marca 2017 r, znak: WOO.4202.1.2015.KŚ.48, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa linii 400 kV Jasiniec-Grudziądz Węgrowo w województwie kujawsko-pomorskim”, tut. organ wystąpił do Dyrektora Regionalnego Zarządu gospodarki Wodnej w Gdański o uzgodnienie warunków realizacji ww. przedsięwzięcia http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-18-stycznia-2018-znak-doos-dsi-4202-7-2017-adk-13http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-18-stycznia-2018-znak-doos-dsi-4202-7-2017-adk-13Fri, 19 Jan 2018 14:12:28 +0100Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 18 stycznia 2018, znak DOOŚ-DŚI.4200.29.2016.AŁ.32, w sprawie wyznaczenia na dzień 23 marca 2018 r. nowego terminu rozpatrzenia postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 2 grudnia 2011 r., znak: WOOŚ-II.4200.15.2011.MW, o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-8 w kierunku Białegostoku na odcinku od projektowanej Wschodniej Obwodnicy Warszawy (droga S-17) do obwodnicy Radzymina http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-18-stycznia-2018-znak-doos-dsi-4200-29-2016-al-32http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-18-stycznia-2018-znak-doos-dsi-4200-29-2016-al-32Thu, 18 Jan 2018 16:16:16 +0100