Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiskahttp://bip.gdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ GENERALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKApl-plZawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 23 kwietnia 2019, znak DOOŚ-DŚII.4231.18.2016.PD/EU/mk.25, w sprawie poinformowania stron o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej rozpatrzenia odwołań od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 21.07.2016 r., znak: RDOŚ-Gd-WOO.4231.2.2015.MCZ.ER.44, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Kawernowego Podziemnego Magazynu Gazu Kosakowo do pojemności roboczej dla gazu 655,7 mln m3 w zakresie komór magazynowych, instalacji ługowniczej, naziemnej infrastruktury technicznej oraz gazociągów łączących obiekty instalacji magazynowej” http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-23-kwietnia-2019-znak-doos-dsii-4231-18-2016-pd-eu-mk-25http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-23-kwietnia-2019-znak-doos-dsii-4231-18-2016-pd-eu-mk-25Tue, 23 Apr 2019 17:09:23 +0200Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 09 kwietnia 2019, znak DOOŚ-WDŚ-ZIL.420.80.2018.EK.13, w sprawie zawiadomienia o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy w związku z odwołaniem od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 18 maja 2018 r., znak: WOOŚ.4210.4.2017.PL, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Prace na linii E75 na odcinku Czyżew – Białystok” http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-09-kwietnia-2019-znak-doos-wds-zil-420-80-2018-ek-13http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-09-kwietnia-2019-znak-doos-wds-zil-420-80-2018-ek-13Tue, 23 Apr 2019 17:03:58 +0200Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 09 kwietnia 2019, znak DOOŚ-WDŚ-ZIL.4200.92.2018.EK.7, w sprawie poinformowania stron o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie odpowiedzi na skargę na decyzję GDOŚ z dnia 8 stycznia 2019 r., znak: DOOŚ-WDŚ/ZIL.4200.92.2018.EK.3, utrzymującą w mocy decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 5 lipca 2018 r., znak: WOOŚ.4210.11.2014.PP, odmawiającą uchylenia ostatecznej decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 30 czerwca 2016 r., znak: WOOŚ.4210.11.2014.PP, w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań dla inwestycji pod nazwą „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 801 Warszawa – Karczew – Wilga – Maciejowice – Dęblin – Puławy na odcinku od granicy województwa lubelskiego do skrzyżowania z drogą krajową S12 w miejscowości Puławy, o długości około 35 km” http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-09-kwietnia-2019-znak-doos-wds-zil-4200-92-2018-ek-7http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-09-kwietnia-2019-znak-doos-wds-zil-4200-92-2018-ek-7Tue, 23 Apr 2019 16:55:30 +0200Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 19 kwietnia 2019, znak DOOŚ-dśI.4207.5.2017.AB.15, w sprawie zgromadzenia materiału dowodowego i możliwości zapoznania się z nim a także o wyznaczeniu nowego terminu na załatwienie sprawy z zażalenia na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 8 listopada 2017 r., znak: WST-K.4260.3.2017.AL.19, stwierdzające konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określające zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. Budowa ulicy Promowej i budowa ulicy Koguciej w ramach przedsięwzięcia pn. Budowa przystani jachtowej na Jeziorze Jamno wraz z infrastrukturą towarzyszącą http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-19-kwietnia-2019-znak-doos-dsi-4207-5-2017-ab-15http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-19-kwietnia-2019-znak-doos-dsi-4207-5-2017-ab-15Tue, 23 Apr 2019 16:45:33 +0200Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 17 kwietnia 2019, znak DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.153.2018.mk.9, w sprawie poinformowania stron o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi na postanowienie GDOŚ z dnia 02.01.2019 r., znak: DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.153.2018.mk, utrzymujące w mocy postanowienie RDOŚ w Katowicach z dnia 08.11.2018 r., znak: WOOŚ.4210.5.2016.AS3.24, odmawiające dopuszczenia do udziału na prawach strony w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 na odcinku pomiędzy granicami miasta na prawach powiatu: Ruda Śląska (A-1) – Rybnik”, oraz skargi na postanowienie GDOŚ z dnia 04.01.2019 r., znak: DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.153.2018.mk.4, stwierdzające niedopuszczalność wniesienia odwołania od ww. decyzji RDOŚ w Katowicach, wraz z odpowiedziami na ww. skargi http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-17-kwietnia-2019-znak-doos-wds-zil-420-153-2018-mk-9http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-17-kwietnia-2019-znak-doos-wds-zil-420-153-2018-mk-9Thu, 18 Apr 2019 16:25:27 +0200