Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiskahttp://bip.gdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ GENERALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKApl-plZawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 07 sierpnia 2020, znak DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.237.2019.EK.10, w sprawie przedłużenia terminu postępowania dotyczącego wznowienia z urzędu postępowania zakończonego decyzją Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 16 maja 2016 r., znak: DOOŚoaII.4200.24.2015.EK.7, uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie, a w pozostałym zakresie utrzymującą w mocy decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 30 września 2015 r., znak: WOOŚ.4233.8.2013.ŁCK.54, o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą: „Budowa suchego zbiornika Szalejów Górny na rzece Bystrzycy Dusznickiej”, do dnia 30 września 2020 r. http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-07-sierpnia-2020-znak-doos-wds-zil-420-237-2019-ek-10http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-07-sierpnia-2020-znak-doos-wds-zil-420-237-2019-ek-10Fri, 07 Aug 2020 15:10:37 +0200Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 07 sierpnia 2020, znak DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.89.2018.mko.69, w sprawie przedłużenia terminu zakończenia postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 29 czerwca 2018 r., znak: WOOŚ.4235.10.2016.KC.33, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Udostępnianie i przemysłowe zagospodarowanie zasobów w obrębie złoża Bzie-Dębina 1-Zachód dla KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Zofiówka” http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-07-sierpnia-2020-znak-doos-wds-zoo-420-89-2018-mko-69http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-07-sierpnia-2020-znak-doos-wds-zoo-420-89-2018-mko-69Fri, 07 Aug 2020 13:57:51 +0200Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 31 lipca 2020, znak DOOŚ-dśI.4233.31.2017.ADK-AB.21, w sprawie zgromadzenia materiału dowodowego i umożliwienia zapoznania się z nim stronom postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 31 lipca 2017 r, znak: WOO-I.4233.1.2015.MM.42, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa zbiornika wodnego WIERNA RZEKA na rzece Łososinie na terenie gmin Łopuszno, Piekoszów i Strawczyn http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-31-lipca-2020-znak-doos-dsi-4233-31-2017-adk-ab-21http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-31-lipca-2020-znak-doos-dsi-4233-31-2017-adk-ab-21Thu, 06 Aug 2020 11:50:09 +0200Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 03 sierpnia 2020, znak DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.121.2019.AL.LB.MW.18 , w sprawie poinformowania stron postępowania o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej odwołania od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 19 kwietnia 2019 r., znak: WST-K.4210.2.2017.BM.44, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Opracowaniu dokumentacji dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Kołobrzeg – Białogard” http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-03-sierpnia-2020-znak-doos-wds-zoo-420-121-2019-al-lb-mw-18http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-03-sierpnia-2020-znak-doos-wds-zoo-420-121-2019-al-lb-mw-18Tue, 04 Aug 2020 12:44:20 +0200Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 03 sierpnia 2020, znak DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.108.2019.EW.18, w sprawie poinformowania stron postępowania, że postanowieniem z dnia 27 lipca 2020 r., znak: DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.108.2019.EW.16, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska utrzymał w mocy postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 5 kwietnia 2019 r., zak: WOOŚ-II.420.2.2019.PKR.5, stwierdzające obowiazek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegajacego na Budowie zbiornika wodnego "Wysokin" zlokalizowanego na terenie miejscowości Ceteń - obręb 142304 2 Odrzywół akr 1 działki o nr ewid. 1351,1352, 1353, 1354, 1355, 1036 oraz miejscowości Odrzywół obręb 142304 2 arkusz 2 działki o nr eiwd. 1959, 820, 821, 822 http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-03-sierpnia-2020-znak-doos-wds-zoo-420-108-2019-ew-18http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-03-sierpnia-2020-znak-doos-wds-zoo-420-108-2019-ew-18Tue, 04 Aug 2020 00:00:00 +0200