Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiskahttp://bip.gdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ GENERALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKApl-plZawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 25 maja 2017, znak DOOŚ-DŚI.4200.35.2016.mc.11, w sprawie wydania decyzji kończącej postępowanie odwoławcze od decyzji RDOŚ w Poznaniu z dnia 28 października 2016 r. (WOO-II.4200.5.2014.JC.54) określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na dobudowie trzeciego pasa ruchu i wzmocnieniu konstrukcji nawierzchni autostrady A2 na odcinku od węzła „Poznań Zachód” do węzła „Poznań Krzesiny” według wariantu I http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-25-maja-2017-znak-doos-dsi-4200-35-2016-mc-11http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-25-maja-2017-znak-doos-dsi-4200-35-2016-mc-11Fri, 26 May 2017 15:57:51 +0200Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 26 maja 2017, znak DOOŚ-OAII.4200.18.2015.eu.mk.18, w sprawie poinformowania stron o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 01.03.2017 r., znak: DOOŚ-OAII.4200.18.2015.eu.15, uchylającą w części i w tym zakresie orzekającą, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 24.06.2015 r., znak: WOO-I.4200.3.2012.MM.68, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S-74 na odcinku gr. woj. łódzkiego/gr. woj. świętokrzyskiego – Przełom/ Mniów, wraz z odpowiedzią na skargę http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-26-maja-2017-znak-doos-oaii-4200-18-2015-eu-mk-18http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-26-maja-2017-znak-doos-oaii-4200-18-2015-eu-mk-18Fri, 26 May 2017 13:13:38 +0200Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 23 maja 2017, znak DOOŚ-DŚI.4210.12.2017.AS, w sprawie poinformowania o braku możliwości załatwienia sprawy odwołania od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 28 lutego 2017 r., znak WOOŚ.4210.23.2015.KC.54 w terminie, oraz wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-23-maja-2017-znak-doos-dsi-4210-12-2017-ashttp://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-23-maja-2017-znak-doos-dsi-4210-12-2017-asWed, 24 May 2017 10:13:59 +0200Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 23 maja 2017, znak DOOŚ-OAI.4231.13.2016.AŁ.36, w sprawie przekazania pismem z dnia 12 maja 2017 r., znak: DOOŚ-OAI.4231.13.2016.AŁ.34, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi na decyzję z dnia 8 grudnia 2016 r., znak: DOOŚ-OAI.4231.13.2016.AŁ.18, którą Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska uchylił w całości decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 7 lipca 2016 r., znak: WOOŚ-II.4231.1.2015.ŁJ.28, o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu Rembelszczyzna - Mory - Wola Karczewska wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa mazowieckiego i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji, wraz z odpowiedzią na skargę http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-23-maja-2017-znak-doos-oai-4231-13-2016-al-36http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-23-maja-2017-znak-doos-oai-4231-13-2016-al-36Tue, 23 May 2017 15:48:25 +0200Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 23 maja 2017, znak DOOŚ-DŚI.4210.14.2017.is.2, w sprawie poinformowania o zakończeniu sprawy dotyczącej decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, z dnia 16 grudnia 2016 r., znak: WOOŚ.4200.1.2013.ES.51, o środowiskowych uwarunkowaniach, wydanej dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa Obwodnicy Południowej na odcinku od ul. Krapkowickiej do ul. Strzeleckiej w ramach zadania „Opracowanie koncepcji przeprawy przez rz. Odrę w ciągu obwodnicy południowej wraz z analizą oddziaływania na środowisko” w wariancie I”, postanowieniem z dnia 13 maja 2017r., znak: DOOŚ-DŚI.4210.14.2017.is 1, w którym stwierdzono niedopuszczalność wniesionego odwołania http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-23-maja-2017-znak-doos-dsi-4210-14-2017-is-2http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-23-maja-2017-znak-doos-dsi-4210-14-2017-is-2Tue, 23 May 2017 14:18:43 +0200