Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiskahttp://bip.gdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ GENERALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKApl-plZawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 14 sierpnia 2019, znak DOOŚ-DŚII.4231.18.2016.PD/EU/mk.35, w sprawie poinformowania stron o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi na decyzję GDOŚ z dnia 30.05.2019 r., znak: DOOŚ-DŚII.4231.18.2016.PD/EU/mk.31, uchylającą w części i w tym zakresie orzekającą, uchylającą w części i w tym zakresie umarzającą, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 21.07.2016 r., znak: RDOŚ-Gd-WOO.4231.2.2015.MCZ.ER.44, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Kawernowego Podziemnego Magazynu Gazu Kosakowo do pojemności roboczej dla gazu 655,7 mln m3 w zakresie komór magazynowych, instalacji ługowniczej, naziemnej infrastruktury technicznej oraz gazociągów łączących obiekty instalacji magazynowej”, wraz z odpowiedzią na skargę http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-14-sierpnia-2019-znak-doos-dsii-4231-18-2016-pd-eu-mk-35http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-14-sierpnia-2019-znak-doos-dsii-4231-18-2016-pd-eu-mk-35Fri, 16 Aug 2019 11:17:49 +0200Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 09 sierpnia 2019, znak DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.103.2018.KCz.176, w sprawie poinformowania stron o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej rozpatrzenia odwołań od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 28.06.2018 r., znak: WOO-I.4200.4.2015.MM.49, WOO-I.4200.5.2012.KT.94, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi ekspresowej S-74 na odcinku Przełom/Mniów – węzeł „Kielce Zachód” wg wariantu będącego połączeniem dwóch wariantów, tj. wariantu IIA1 – na odcinku Przełom/Mniów – Porzecze i wariantu II – na odcinku Porzecze – węzeł „Kielce – Zachód” http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-09-sierpnia-2019-znak-doos-wds-zil-420-103-2018-kcz-176http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-09-sierpnia-2019-znak-doos-wds-zil-420-103-2018-kcz-176Mon, 12 Aug 2019 15:55:38 +0200Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 09 sierpnia 2019, znak DOOŚ-WDŚ.ZIL.420.142.2019.EO, w sprawie wyznaczenia nowego terminu rozpatrzenia wniosku o zmianę decyzji GDOŚ z dnia 6.04.2017 r., znak: DOOŚ-OAII.4200.8.2011.aj.44, zmieniającej decyzję RDOŚ w Warszawie z dnia 22.04.2011 r., znak: WOOŚ-II.4200.11.2011.TS, o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „budowie południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 w kierunku Grójca według wariantu II z przebiegiem trasy w pobliżu miejscowości Antoninów według podwariantu C”, zmienioną w części decyzją GDOŚ z dnia 29.01.2015 r., znak: DOOŚ-idk.4200.8.2011.aj.31 http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-09-sierpnia-2019-znak-doos-wds-zil-420-142-2019-eohttp://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-09-sierpnia-2019-znak-doos-wds-zil-420-142-2019-eoMon, 12 Aug 2019 15:50:15 +0200Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 09 sierpnia 2019, znak DOOŚ-WDŚ.ZIL.4200.49.2019.AJ.4, w sprawie poinformowania stron o wydaniu decyzji GDOS z dnia 05.08.2019 r., znak: DOOŚ-WDŚ.ZIL.4200.49.2019.AJ.4, utrzymującej w mocy decyzję GDOŚ z dnia 28.01.2019 r., znak: DOOŚ-WDŚ.ZIL.4200.24.2017.EO.3, odmawiającą zmiany decyzji GDOŚ z dnia 6.042017 r., znak: DOOŚ-OAII.4200.8.2011.aj.44, zmieniającej decyzję RDOŚ w Warszawie z dnia 22.04.2011 r., znak: WOOŚ-II.4200.11.2011.TS, o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „budowie południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 w kierunku Grójca według wariantu II z przebiegiem trasy w pobliżu miejscowości Antoninów według podwariantu C”, zmienioną w części decyzją GDOŚ z dnia 29.01.2015 r., znak: DOOŚ-idk.4200.8.2011.aj.31 http://bip.gdos.gov.pl/obwieszczenie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-09-sierpnia-2019-znak-doos-wds-zil-4200-49-2019-aj-4http://bip.gdos.gov.pl/obwieszczenie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-09-sierpnia-2019-znak-doos-wds-zil-4200-49-2019-aj-4Mon, 12 Aug 2019 15:45:19 +0200Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 08 sierpnia 2019, znak DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.87.2019.MW.6, w sprawie "Budowy zachodniej obwodnicy Zielonek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794" http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-08-sierpnia-2019-znak-doos-wds-zoo-420-87-2019-mw-6-2http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-08-sierpnia-2019-znak-doos-wds-zoo-420-87-2019-mw-6-2Fri, 09 Aug 2019 00:00:00 +0200