Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiskahttp://bip.gdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ GENERALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKApl-plZawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 19 czerwca 2019, znak DOOŚ-DŚII.4200.21.2017.PD.13, w sprawie wyznaczenia nowego terminu rozpatrzenia odwołania od decyzji RDOŚ w Białymstoku z dnia 24 listopada 2017 r., znak: WOOŚ.4200.1.2017.DK, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie Wschodniej Obwodnicy Warszawy w ciągu drogi krajowej nr 17 na parametrach trasy ekspresowej na odcinku węzeł „Drewnica” (z węzłem) na dr. S8 – do km ok. 3+600 http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-19-czerwca-2019-znak-doos-dsii-4200-21-2017-pd-13http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-19-czerwca-2019-znak-doos-dsii-4200-21-2017-pd-13Wed, 19 Jun 2019 00:00:00 +0200Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 14 czerwca 2019, znak DOOŚ-DŚII.4210.32.2017.MS.25, w sprawie możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym oraz wnoszenia uwag przez strony postępowania w związku z toczącym się postępowaniem odwoławczym od decyzji RDOŚ w Krakowie z dnia 4 października 2018 r., znak: OO.4210.23.2016.JP, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Koncepcja programowo - przestrzenna w rejonie os. Piastów" oraz o przedłużeniu terminu rozpatrzenia odwołań od ww. decyzji http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-14-czerwca-2019-znak-doos-dsii-4210-32-2017-ms-25http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-14-czerwca-2019-znak-doos-dsii-4210-32-2017-ms-25Tue, 18 Jun 2019 00:00:00 +0200Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 13 czerwca 2019, znak DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.131.2018.MD.15, w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia odwołań od decyzji RDOŚ w Szczecinie z dnia 28 sierpnia 2018 r., znak: WONS-OŚ.4200.9.2017.KK.32, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi S3 na odcinku Świnoujście-Troszyn" http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-13-czerwca-2019-znak-doos-wds-zil-420-131-2018-md-15http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-13-czerwca-2019-znak-doos-wds-zil-420-131-2018-md-15Tue, 18 Jun 2019 00:00:00 +0200Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 13 czerwca 2019, znak DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.126.2019.BL-1, w sprawie wyznaczenia nowego terminu dot. "Budowy parkingu naziemnego na terenie zamkniętym w Zegrzu przy ul. J. Groszkowskiego na dz. ew. 111/259 i 111/31 obręb 11 Jadwisin" http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-13-czerwca-2019-znak-doos-wds-zoo-420-126-2019-bl-1http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-13-czerwca-2019-znak-doos-wds-zoo-420-126-2019-bl-1Mon, 17 Jun 2019 00:00:00 +0200Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 17 czerwca 2019, znak DOOŚ-WDŚ-ZOO.420.102.2019.KN.3, w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia sprawy dotyczącej odwołania od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 19 marca 2019 r., znak: RDOŚ-Gd-WOO.4210.17.2017.KPA.MBC.ES.37, określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa intermodalnego terminala kontenerowego „suchego portu” wraz z infrastrukturą towarzyszącą, położonego na północny zachód od Tczewa we wsi Zajączkowo Tczewskie” http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-17-czerwca-2019-znak-doos-wds-zoo-420-102-2019-kn-3http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-17-czerwca-2019-znak-doos-wds-zoo-420-102-2019-kn-3Mon, 17 Jun 2019 00:00:00 +0200