Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiskahttp://bip.gdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ GENERALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKApl-plZawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 27 lutego 2020, znak DOOŚ-WDŚ-ZOO.420.145.2019.KN.24, w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia sprawy dotyczącej odwołania od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 31 maja 2019 r., znak: WOOŚ.4235.14.2015.IŁ, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Udostępnienie i zagospodarowanie złoża węgla kamiennego „Żory – Suszec” w granicach projektowanego obszaru górniczego „Orzesze” http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-27-lutego-2020-znak-doos-wds-zoo-420-145-2019-kn-24http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-27-lutego-2020-znak-doos-wds-zoo-420-145-2019-kn-24Thu, 27 Feb 2020 14:09:00 +0100Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 27 lutego 2020, znak DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.87.2019.MW/KN.26, w sprawie wydania postanowienia o uchybieniu terminu na wniesienie odwołania w sprawie dotyczącej decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 28 grudnia 2018 r., znak: OO.4210.21.2016.JS, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zachodniej obwodnicy Zielonek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794” w wariancie 1 (tzw. zielonym) http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-27-lutego-2020-znak-doos-wds-zoo-420-87-2019-mw-kn-26http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-27-lutego-2020-znak-doos-wds-zoo-420-87-2019-mw-kn-26Thu, 27 Feb 2020 12:26:33 +0100Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 27 lutego 2020, znak DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.87.2019.MW/KN.28, w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia sprawy dotyczącej odwołania od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 28 grudnia 2018 r., znak: OO.4210.21.2016.JS, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zachodniej obwodnicy Zielonek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794” w wariancie 1 (tzw. zielonym) http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-27-lutego-2020-znak-doos-wds-zoo-420-87-2019-mw-kn-28http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-27-lutego-2020-znak-doos-wds-zoo-420-87-2019-mw-kn-28Thu, 27 Feb 2020 12:24:02 +0100Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 25 lutego 2020, znak DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.89.2018.mko.66, w sprawie przedłużenia terminu zakończenia postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 29 czerwca 2018 r., znak: WOOŚ.4235.10.2016.KC.33, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Udostępnianie i przemysłowe zagospodarowanie zasobów w obrębie złoża Bzie-Dębina 1-Zachód dla KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Zofiówka” http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-25-lutego-2020-znak-doos-wds-zoo-420-89-2018-mko-66http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-25-lutego-2020-znak-doos-wds-zoo-420-89-2018-mko-66Thu, 27 Feb 2020 10:06:06 +0100Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 25 lutego 2020, znak DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.103.2018.KCz.186, w sprawie poinformowania stron o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy w postępowaniu odwoławczym od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 28 czerwca 2018 r., znak: WOO-I.4200.4.2015.MM.49, WOO-I.4200.5.2012.KT.94, ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla inwestycji pn.: „Budowa drogi ekspresowej S-74 na odcinku Przełom/Mniów - węzeł "Kielce-Zachód" wg wariantu będącego połączeniem dwóch wariantów, tj. wariantu IIA1 - na odcinku Przełom/Mniów - Porzecze i wariantu II - na odcinku Porzecze - węzeł "Kielce-Zachód” http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-25-lutego-2020-znak-doos-wds-zil-420-103-2018-kcz-186http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-25-lutego-2020-znak-doos-wds-zil-420-103-2018-kcz-186Wed, 26 Feb 2020 13:22:12 +0100