Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiskahttp://bip.gdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ GENERALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKApl-plZawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 16 października 2018, znak DOOŚ-WDŚ/ZOO.4221.3.2018.AB.15, w sprawie poinformowania o wyznaczeniu nowego terminu na załatwienie sprawy z odwołań od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, dalej RDOŚ w Katowicach, z dnia 28 listopada 2017 r., znak: WOOŚ.4201.4.2016.AS2.34, określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn.: Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry - Zawiercie http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-16-pazdziernika-2018-znak-doos-wds-zoo-4221-3-2018-ab-15http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-16-pazdziernika-2018-znak-doos-wds-zoo-4221-3-2018-ab-15Wed, 17 Oct 2018 12:19:40 +0200Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 16 października 2018, znak DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.130.2018.AB.2, w sprawie poinformowania o wydaniu przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska postanowienia z dnia 10 października 2018 r., znak: DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.130.2018.AB.1, utrzymującego w mocy postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 7 grudnia 2017 r., znak: WOOŚ.4201.4.2016.AS2.37, nakładające rygor natychmiastowej wykonalności na decyzję własną z dnia 28 listopada 2017 r., znak: WOOŚ.4201.4.2016.AS2.34, określającą środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn. Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-16-pazdziernika-2018-znak-doos-wds-zoo-420-130-2018-ab-2http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-16-pazdziernika-2018-znak-doos-wds-zoo-420-130-2018-ab-2Wed, 17 Oct 2018 12:10:48 +0200Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 16 października 2018, znak DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.67.2018.mk.5, w sprawie poinformowania o wydaniu przez GDOŚ decyzji z dnia 12.10.2018 r., znak: WDŚ/ZIL.420.67.2018.mk.4, uchylającej w części i w tym zakresie orzekającej, uchylającej w części i w tym zakresie umarzającej, a w pozostałej części utrzymującej w mocy decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi Nr 108/2017 z dnia 29.12.2017 r., znak: WOOŚ.4210.27.2017.JCh.12, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Realizacja linii kolejowej nr 16 Łódź Widzew – Kutno na odcinku Zgierz – Ozorków” w wariancie inwestorskim (tzw. W2) http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-16-pazdziernika-2018-znak-doos-wds-zil-420-67-2018-mk-5http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-16-pazdziernika-2018-znak-doos-wds-zil-420-67-2018-mk-5Wed, 17 Oct 2018 09:10:59 +0200Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 03 października 2018, znak DOOŚ-DŚII.4210.21.2017.EK.22, w sprawie poinformowania o wydaniu przez GDOŚ decyzji z 27 września 2018 r., znak: DOOŚ-DŚII.4210.21.2017.EK.18, odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach: · z dnia 20 lutego 2015 r., znak: WOOŚ.42110.16.3013.AM.48, ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.: „Gazociąg Skoczów – Komorowice – Oświęcim – wykonanie prac planistycznych”, · z dnia 21 grudnia 2016 r., znak: WOOŚ.4210.27.2016.AM.11, zmieniającej decyzję z dnia 20 lutego 2015 r. i stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Gazociąg Skoczów – Komorowice – Oświęcim – wykonanie prac planistycznych” http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-03-pazdziernika-2018-znak-doos-dsii-4210-21-2017-ek-22http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-03-pazdziernika-2018-znak-doos-dsii-4210-21-2017-ek-22Mon, 15 Oct 2018 10:30:38 +0200Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 02 października 2018, znak DOOŚ-DŚII.4200.21.2017.PD.8, w sprawie możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia przed zakończeniem postępowania odwoławczego od decyzji RDOŚ w Białymstoku z dnia 24 listopada 2017 r., znak: WOOŚ.4200.1.2017.DK, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie Wschodniej Obwodnicy Warszawy w ciągu drogi krajowej nr 17 na parametrach trasy ekspresowej na odcinku węzeł „Drewnica” (z węzłem) na dr. S8 – do km ok. 3+600 http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-02-pazdziernika-2018-znak-doos-dsii-4200-21-2017-pd-8http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-02-pazdziernika-2018-znak-doos-dsii-4200-21-2017-pd-8Tue, 09 Oct 2018 08:49:22 +0200