Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiskahttp://bip.gdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ GENERALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKApl-plZawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 09 grudnia 2019, znak DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.241.2019.KM.4, w sprawie poinformowania stron postępowania, że postanowieniem z dnia 9 grudnia 2019 r., znak: DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.241.2019.KM, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska odmówił wstrzymania natychmiastowego wykonania decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 20 września 2019 r., znak: WOOŚ.420.67.2018.KPR, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego" http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-09-grudnia-2019-znak-doos-wds-zil-420-241-2019-km-4http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-09-grudnia-2019-znak-doos-wds-zil-420-241-2019-km-4Tue, 10 Dec 2019 10:56:24 +0100Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 09 grudnia 2019, znak DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.89.2018.mko.57, w sprawie przedłużenia terminu zakończenia postępowania odwoławczego od decyzji RDOŚ w Katowicach z dnia 29 czerwca 2018 r., znak: WOOŚ.4235.10.2016.KC.33, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Udostępnianie i przemysłowe zagospodarowanie zasobów w obrębie złoża Bzie-Dębina 1-Zachód dla KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Zofiówka” http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-09-grudnia-2019-znak-doos-wds-zoo-420-89-2018-mko-57http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-09-grudnia-2019-znak-doos-wds-zoo-420-89-2018-mko-57Tue, 10 Dec 2019 08:53:14 +0100Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 09 grudnia 2019, znak DOOŚ-WDŚ-ZOO.420.243.2019.KN.6, w sprawie wydania decyzji o utrzymaniu w mocy decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 27 września 2019 r., znak: DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.162.2019.aka.5, stwierdzającej nieważność części decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 23 sierpnia 2017 r., znak: WOO-II.4207.81.2017.ZP.6, umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie funkcjonalnego punktu przesiadkowego w Strykowie, gmina Stęszew” http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-09-grudnia-2019-znak-doos-wds-zoo-420-243-2019-kn-6http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-09-grudnia-2019-znak-doos-wds-zoo-420-243-2019-kn-6Mon, 09 Dec 2019 14:35:21 +0100Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 09 grudnia 2019, znak DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.241.2019.KM.2, w sprawie wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej odwołania od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 20 września 2019 r., znak: WOOŚ.420.67.2018.KPR, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego" http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-09-grudnia-2019-znak-doos-wds-zil-420-241-2019-km-2http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-09-grudnia-2019-znak-doos-wds-zil-420-241-2019-km-2Mon, 09 Dec 2019 14:32:55 +0100Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 05 grudnia 2019, znak DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.139.2018.mk.15, w sprawie poinformowania stron o wydanym postanowieniu Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 05.12.2019 r., znak: DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.139.2018.mk.12, o odmowie wstrzymania natychmiastowego wykonania decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 16.12.2016 r., znak: WOOŚ.4210.9.2016.IŁ, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie drogi wojewódzkiej nr DW 913, Etap II odcinek od skrzyżowania z DK 78 w miejscowości Celiny do skrzyżowania z DK 86” http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-05-grudnia-2019-znak-doos-wds-zil-420-139-2018-mk-15http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-05-grudnia-2019-znak-doos-wds-zil-420-139-2018-mk-15Mon, 09 Dec 2019 09:19:16 +0100