Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiskahttp://bip.gdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ GENERALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKApl-plZawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 15 kwietnia 2021, znak DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.149.2019.MD.KM.aka.10, w sprawie poinformowania stron postępowania o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów dotyczących postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 27 marca 2019 r., znak: WOOŚ.420.2.3.2018.ES.20, zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 8 września 2010 r., znak: RDOŚ-16-WOOŚ-6613-026/9/10/MW, dla przedsięwzięcia pn. Budowa obwodnicy m. Niemodlin w ciągu drogi krajowej nr 46 Kłodzko-Nysa-Opole-Częstochowa-Szczekociny, w wariancie IVB http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-15-kwietnia-2021-znak-doos-wds-zil-420-149-2019-md-km-aka-10http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-15-kwietnia-2021-znak-doos-wds-zil-420-149-2019-md-km-aka-10Fri, 16 Apr 2021 10:04:54 +0200Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 15 kwietnia 2021, znak DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.144.2019.KM.34, w sprawie wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej odwołania od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 23 maja 2019 r., znak: WOOŚ.4210.34.2016.KC.27, określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn. "Budowa połączenia Drogowej Trasy Średnicowej na terenie miast: Katowice, Mysłowice, Sosnowiec, Jaworzno (Drogowa Trasa Średnicowa Wschód)" http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-15-kwietnia-2021-znak-doos-wds-zil-420-144-2019-km-34http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-15-kwietnia-2021-znak-doos-wds-zil-420-144-2019-km-34Fri, 16 Apr 2021 09:58:44 +0200Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 14 kwietnia 2021, znak DOOS-WDS/ZIL.420.129.2019.EK/maz/mko.12, w sprawie wpłynięcia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją z dnia 26 stycznia 2021 r., znak: DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.129.2019.EK/maz.6, umarzającą postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2016 r., znak: WOO-I.4210.1.2015.AM/KT.78, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 na odcinku Jędrzejów – granica województwa wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyce, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wielka http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-14-kwietnia-2021-znak-doos-wds-zil-420-129-2019-ek-maz-mko-12http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-14-kwietnia-2021-znak-doos-wds-zil-420-129-2019-ek-maz-mko-12Thu, 15 Apr 2021 11:36:12 +0200Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 13 kwietnia 2021, znak DOOŚ-DŚI.4210.11.2017.mko.AB.KCz.AW.30, w sprawie poinformowania stron postępowania stron postępowania, że w związku z prowadzonym postępowaniem odwoławczym od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 2 grudnia 2016 r., znak: WOO.4210.2.2016.JGD.15, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie układu komunikacyjnego w rejonie dworca kolejowego „Opole-Wschód” w wariancie 3A wnioskowanym do realizacji, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem z dnia 13 kwietnia 2021 r., znak: DOOŚ-DŚI.4210.11.2017.mko.AB.KCz.AW.28, wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu o zajęcie stanowiska dotyczącego ww. zamierzenia inwestycyjnego http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-13-kwietnia-2021-znak-doos-dsi-4210-11-2017-mko-ab-kcz-aw-30http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-13-kwietnia-2021-znak-doos-dsi-4210-11-2017-mko-ab-kcz-aw-30Thu, 15 Apr 2021 06:00:00 +0200Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 13 kwietnia 2021, znak DOOŚ-DŚI.4210.11.2017.mko.AB.KCz.AW.26, w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji, że w związku z prowadzonym postępowaniem odwoławczym od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 2 grudnia 2016 r., znak: WOO.4210.2.2016.JGD.15, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie układu komunikacyjnego w rejonie dworca kolejowego „Opole-Wschód” w wariancie 3A wnioskowanym do realizacji, wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, tj. z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia wraz z wymaganymi załącznikami, m.in. raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-13-kwietnia-2021-znak-doos-dsi-4210-11-2017-mko-ab-kcz-aw-26http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-13-kwietnia-2021-znak-doos-dsi-4210-11-2017-mko-ab-kcz-aw-26Thu, 15 Apr 2021 06:00:00 +0200