Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiskahttp://bip.gdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ GENERALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKApl-plZawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 25 kwietnia 2018, znak DOOŚ-DŚII.4200.27.2016.aj.18, w sprawie poinformowania o wyznaczeniu nowego terminu zakończenia postępowania odwoławczego od decyzji RDOŚ w Katowicach z dnia 31 sierpnia 2016 r., znak: WOOŚ.4210.35.2015.AS3.67, określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie dla wariantu niebieskiego http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-25-kwietnia-2018-znak-doos-dsii-4200-27-2016-aj-18http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-25-kwietnia-2018-znak-doos-dsii-4200-27-2016-aj-18Thu, 26 Apr 2018 12:53:32 +0200Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 24 kwietnia 2018, znak DOOŚ-WDŚ.ZOO.4200.19.2017.mc.2, w sprawie poinformowania o wyznaczeniu nowego terminu zakończenia postępowania odwoławczego od decyzji RDOŚ w Krakowie z dnia 13.04.2017 r. (ST-I.4210.5.2013.2017.JI) określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na przełożeniu drogi krajowej nr 73, umożliwiającemu połączenie autostrady A-4 (węzeł „Tarnów - Północ” z drogą krajową nr 94 (węzeł „Lwowska”), według wariantu III – etap I http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-24-kwietnia-2018-znak-doos-wds-zoo-4200-19-2017-mc-2http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-24-kwietnia-2018-znak-doos-wds-zoo-4200-19-2017-mc-2Tue, 24 Apr 2018 14:07:30 +0200Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 24 kwietnia 2018, znak DOOŚ-oaI.4210.12.2015.ADK.14, w sprawie poinformowania strony, że postanowieniem z dnia 23 kwietnia 2018 r., znak: DOOŚ-oaI.4210.12.2015.ADK.13, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska podjął postępowanie odwoławcze od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 20 maja 2015 r., znak: WOOŚ.4210.5.2015.IŁ, odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji udokumentowanego w złożu węgla kamiennego „Barbara-Chorzów 2” w Chorzowie pokładu 816 http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-24-kwietnia-2018-znak-doos-oai-4210-12-2015-adk-14http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-24-kwietnia-2018-znak-doos-oai-4210-12-2015-adk-14Tue, 24 Apr 2018 14:00:29 +0200Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 16 kwietnia 2018, znak ZawiDOOŚ-dśl.4210.23.2017.AB.21.pdf, w sprawie poinformowania o wydaniu decyzji z dnia 11 kwietnia 2018 r., znak: DOOŚ-dśI.4210.23.2017.AB.18, którą Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska uchylił w całości decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 13 stycznia 2015 r., znak: RDOŚ-Gd-WOO.4210.36.2012.AM.58, określającą środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej Kwidzyn wraz z infrastrukturą techniczną w gminie Kwidzyn i umorzył postępowanie pierwszej instancji w całości http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-16-kwietnia-2018-znak-zawidoos-dsl-4210-23-2017-ab-21-pdfhttp://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-16-kwietnia-2018-znak-zawidoos-dsl-4210-23-2017-ab-21-pdfThu, 19 Apr 2018 12:04:06 +0200Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 17 kwietnia 2018, znak DOOŚ-dśl.4210.23.2017.AB.24, w sprawie poinformowania o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi Stowarzyszenia Ochrony Dziedzictwa Powiatu Kwidzyńskiego „Kamionka”, na bezczynność GDOŚ w związku z postępowaniem odwoławczym od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 13 stycznia 2015 r., znak: RDOŚ-Gd-WOO.4210.36.2012.AM.58, określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej Kwidzyn wraz z infrastrukturą techniczną w gminie Kwidzyn http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-17-kwietnia-2018-znak-doos-dsl-4210-23-2017-ab-24http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-17-kwietnia-2018-znak-doos-dsl-4210-23-2017-ab-24Thu, 19 Apr 2018 11:58:07 +0200