Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiskahttp://bip.gdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ GENERALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKApl-plZawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 18 kwietnia 2017, znak DOOŚ-OAII.4200.14.2016.ew.JSz.26, w sprawie zmieniany decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2011 r., znak: WOOŚ-II.4200.8.2011.JI, o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie drogi krajowej Nr 7 do parametrów drogi ekspresowej, na odcinku od km 225+100 do początku obwodnicy Płońska (km 295+700) według wariantu 4/R, zreformowaną w części decyzją Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 6 kwietnia 2012 r., znak: DOOŚ-idk.4200.57.2011.ew.21. http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-18-kwietnia-2017-znak-doos-oaii-4200-14-2016-ew-jsz-26http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-18-kwietnia-2017-znak-doos-oaii-4200-14-2016-ew-jsz-26Thu, 20 Apr 2017 10:00:41 +0200Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 19 kwietnia 2017, znak DOOŚ-dśI.4210.51.2016.ADK.15, w sprawie poinformowania stron, że pismem z dnia 18 kwietnia 2017 r., znak: DOOŚ-dśI.4210.51.2016.ADK.15, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (dalej: GDOŚ) przekazał do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę Karola Mazura na decyzję GDOŚ z dnia 14 lutego 2017 r., znak: DOOŚ-dśI.4210.51.2016.ADK.11. Powyższym rozstrzygnięciem tutejszy organ uchylił w całości decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi nr 25/2016 z dnia 20 października 2016 r., znak: WOOŚ-I.4210.5.2015.MG.29 odmawiającą zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi krajowej nr 91 (km 0+000 do km 71+908 z wyłączeniem odcinka od km 12+959 do km 21+152) oraz obwodnicy Radomska DK42/DK91, obwodnicy Kamieńska, Rozprzy i Srocka w ciągu DK91”, i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji. http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-19-kwietnia-2017-znak-doos-dsi-4210-51-2016-adk-15http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-19-kwietnia-2017-znak-doos-dsi-4210-51-2016-adk-15Thu, 20 Apr 2017 09:41:48 +0200Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 12 kwietnia 2017, znak DOOŚ-oaI.4233.68.2015.mko.22, w sprawie wyznaczenia nowego terminu zakończenia postępowania odwoławczego od decyzji RDOŚ w Krakowie z 22 września 2014 r., znak OO.4233.3.2013.BM, określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Ochrona przeciwpowodziowa doliny potoku Białka w km 0+000 – 24+500 na terenie powiatów nowotarskiego i tatrzańskiego woj. małopolskiego http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-12-kwietnia-2017-znak-doos-oai-4233-68-2015-mko-22http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-12-kwietnia-2017-znak-doos-oai-4233-68-2015-mko-22Fri, 14 Apr 2017 11:37:05 +0200Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 13 kwietnia 2017, znak DOOŚ-DŚI.4200.26.2016.AŁ.19, w sprawie poinformowania o wyznaczeniu na dzień 14 czerwca 2017 r. nowego terminu zakończenia postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 5 lipca 2016 r., znak: WOOŚ.4200.3.2013.51, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa trasy średnicowej w ramach zadania – budowa przeprawy przez rzekę Odrę wraz z drogami dojazdowymi i obiektami umożliwiającymi włączenie do układu komunikacyjnego miasta Opola” w wariancie IIA http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-13-kwietnia-2017-znak-doos-dsi-4200-26-2016-al-19http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-13-kwietnia-2017-znak-doos-dsi-4200-26-2016-al-19Thu, 13 Apr 2017 16:14:42 +0200Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 13 kwietnia 2017, znak DOOŚ-DŚI.4200.29.2016.AŁ.8, w sprawie poinformowania o wyznaczeniu na 9 czerwca 2017 r. nowego terminu zakończenia postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 2 grudnia 2011 r., znak: WOOŚ-II.4200.15.2011.MW, o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-8 w kierunku Białegostoku na odcinku od projektowanej Wschodniej Obwodnicy Warszawy (droga S-17) do obwodnicy Radzymina http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-13-kwietnia-2017-znak-doos-dsi-4200-29-2016-al-8http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-13-kwietnia-2017-znak-doos-dsi-4200-29-2016-al-8Thu, 13 Apr 2017 16:12:29 +0200