Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiskahttp://bip.gdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ GENERALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKApl-plZawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 21 września 2017, znak DOOŚ-dśI. 4210.6.2017.ADK.10, w sprawie poinformowania stron, że pismem z dnia 15 września 2017 r., znak: DOOŚ-dśI.4210.6.2017.ADK.9, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska przekazał do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę Górnośląskiego Towarzystwa Przyrodniczego im. A. Czudka (dalej: Towarzystwo) na postanowienie GDOŚ z dnia 27 czerwca 2017 r., znak: DOOŚ-dśI.4210.6.2017.ADK.6. Powyższym rozstrzygnięciem tutejszy organ utrzymał w mocy postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 16 grudnia 2016 r., znak: DOOŚ-dśI.4210.6.2017.ADK.6, odmawiające dopuszczenia Towarzystwa do udziału na prawach strony w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913, Etap II odcinek od skrzyżowania z DK 78 w miejscowości Celiny do skrzyżowania z DK 86”. http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-21-wrzesnia-2017-znak-doos-dsi-4210-6-2-17-adk-10http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-21-wrzesnia-2017-znak-doos-dsi-4210-6-2-17-adk-10Thu, 21 Sep 2017 08:59:07 +0200Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 18 września 2017, znak DOOŚ-DŚII.4242.8.2016.MS.5, w sprawie poinformowania o postanowieniu GDOŚ z dnia 14 września 2017 r., znak: DOOŚ-DŚII.4242.8.2016.MS.4, stwierdzającym nieważność postanowienia RDOŚ w Warszawie z dnia 23 stycznia 2013 r., znak: WOOŚ-II.4242.410.2011.EW, wyjaśniającego treść postanowienia z dnia 10 października 2011 r., znak: WOOŚ-II.4242.410.2011.EW, uzgadniającego warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 3 MW, na działce o nr ew. 18 położonej w miejscowości Sokół, gm. Sobolew http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-18-wrzesnia-2017-znak-doos-dsii-4242-8-2016-ms-5http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-18-wrzesnia-2017-znak-doos-dsii-4242-8-2016-ms-5Mon, 18 Sep 2017 14:34:07 +0200Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 13 września 2017, znak DOOŚ-DŚII.4236.2.2017.mk.2, w sprawie poinformowania stron o wydanym postanowieniu GDOŚ z dnia 11.09.2017 r., znak: DOOŚ-DŚII.4235.2.2017.mk, uchylającym postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 21.04.2017 r., znak: WONS-OŚ.4234.5.2017.AC.1, odmawiające wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Elektrownia Wiatrowa Bielice” http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-13-wrzesnia-2017-znak-doos-dsii-4236-2-2017-mk-2http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-13-wrzesnia-2017-znak-doos-dsii-4236-2-2017-mk-2Mon, 18 Sep 2017 09:00:00 +0200Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 15 września 2017, znak DOOŚ-DŚI.4235.6.2017.mc.9, w sprawie możliwości zapoznania się przez strony postępowania z aktami sprawy i złożenia uwag przed zakończeniem postępowania odwoławczego od decyzji RDOŚ w Poznaniu z dnia 10 marca 2017 r. (WOO-II.4235.9.2015.WM.72) odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na Wydobyciu węgla brunatnego i kopalin towarzyszących z Odkrywki Ościsłowo http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-15-wrzesnia-2017-znak-doos-dsi-4235-6-2017-mc-9http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-15-wrzesnia-2017-znak-doos-dsi-4235-6-2017-mc-9Fri, 15 Sep 2017 14:41:07 +0200Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 09 września 2017, znak DOOŚ-DŚII.4210.9.2017.EK.4, w sprawie wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy, w związku z odwołaniem od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 6 kwietnia 2017 r., znak: WONS-OŚ.4200.1.2016.DK, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecina” http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-09-wrzesnia-2017-znak-doos-dsii-4210-9-2017-ek-4http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-09-wrzesnia-2017-znak-doos-dsii-4210-9-2017-ek-4Thu, 14 Sep 2017 14:31:07 +0200