Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiskahttp://bip.gdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ GENERALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKApl-plObwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 19 czerwca 2018, znak DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.47.2018.AŁ.16, w sprawie poinformowania strony postępowania, że po rozpatrzeniu wniosków o wstrzymanie natychmiastowej wykonalności decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 14 lutego 2018 r., znak: WOOŚ.4235.26.2017.AR.50, dotyczącej przedsięwzięcia pn. Wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Zalesie, postanowieniem z dnia 15 czerwca 2018 r., znak: DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.47.2018.AŁ.15, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska odmówił wstrzymania wykonania natychmiastowej wykonalności ww. decyzji http://bip.gdos.gov.pl/obwieszczenie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-19-czerwca-2018-znak-doos-wds-zoo-420-47-2018-al-16http://bip.gdos.gov.pl/obwieszczenie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-19-czerwca-2018-znak-doos-wds-zoo-420-47-2018-al-16Tue, 19 Jun 2018 15:07:54 +0200Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 19 czerwca 2018, znak DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.39.2018.AŁ.2, w sprawie poinformowania strony postępowania, że w związku z prowadzonym postępowaniem odwoławczym od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 15 stycznia 2018 r., znak: RDOŚ-Gd-WOO.4207.21.2017.MBC.WR.21, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na.: „Budowie i skomunikowaniu węzła integracyjnego Władysławowo poprzez przebudowę dróg, budowę przejść przez i pod torami kolejowymi oraz budowę parkingów dla samochodów i rowerów wraz z oświetleniem, odwodnieniem i teletechniką”, zlokalizowanego w gminie Władysławowo, w powiecie puckim, województwie pomorskim, na dzień 15 sierpnia 2018 r. wyznaczono termin załatwienia sprawy http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-19-czerwca-2018-znak-doos-wds-zoo-420-39-2018-al-2http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-19-czerwca-2018-znak-doos-wds-zoo-420-39-2018-al-2Tue, 19 Jun 2018 15:01:43 +0200Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 06 czerwca 2018, znak DOOŚ-DŚII.4210.32.2017.MS.9, w sprawie poinformowania o przedłużeniu terminu rozpatrzenia odwołań od decyzji RDOŚ w Krakowie z dnia 4 października 2018 r., znak: OO.4210.23.2016.JP, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Koncepcja programowo - przestrzenna w rejonie os. Piastów" http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-06-czerwca-2018-znak-doos-dsii-4210-32-2017-ms-9http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-06-czerwca-2018-znak-doos-dsii-4210-32-2017-ms-9Fri, 15 Jun 2018 15:22:40 +0200Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 12 czerwca 2018, znak DOOŚ-dśl.4236.9.2017.AB.12, w sprawie poinformowania o możliwości zapoznania się przez strony z materiałem dowodowym i wypowiedzenia się co do jego treści sprawy z zażalenia na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 1 sierpnia 2017 r., znak: WOOŚ.4236.2.2017.KPR, stwierdzające konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określające zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. Budowa dwóch elektrowni wiatrowych o mocy każdej do 6 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanych w obrębie Lipnica, gmina Rokitno http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-12-czerwca-2018-znak-doos-dsl-4236-9-2017-ab-12http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-12-czerwca-2018-znak-doos-dsl-4236-9-2017-ab-12Fri, 15 Jun 2018 14:03:06 +0200Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 11 czerwca 2018, znak DOOŚ-dśI.4236.10.2017.ADK/AB.1, w sprawie poinformowania o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy z zażalenia na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 6 września 2017 r., znak: WOOŚ.4236.3.2017.PP, stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni wiatrowej Komarów http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-11-czerwca-2018-znak-doos-dsi-4236-10-2017-adk-ab-1http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-11-czerwca-2018-znak-doos-dsi-4236-10-2017-adk-ab-1Tue, 12 Jun 2018 13:11:47 +0200