Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiskahttp://bip.gdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ GENERALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKApl-plZawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 26 maja 2020, znak DOOŚ-WDŚ/ZOO.4221.3.2018.AB.37, w sprawie decyzji z dnia 3 kwietnia 2020 r., znak: DOOŚ-WDŚ/ZOO.4221.3.2018.AB.22, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska uchylił w części i w tym zakresie orzekł co do istoty sprawy lub umorzył postępowanie I instancji, a w pozostałej części utrzymał w mocy decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 28 listopada 2017 r., znak: WOOŚ.4201.4.2016.AS2.34, określającą środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn.: Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry - Zawiercie http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-26-maja-2020-znak-doos-wds-zoo-4221-3-2018-ab-37http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-26-maja-2020-znak-doos-wds-zoo-4221-3-2018-ab-37Fri, 29 May 2020 15:04:04 +0200Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 27 maja 2020, znak DOOS-DSI.4200.26.2016.AL.aka.58, w sprawie poinformowania stron postępowania o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 5 lipca 2016 r., znak: WOOŚ.4200.3.2013.51, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa trasy średnicowej w ramach zadania – budowa przeprawy przez rzekę Odrę wraz z drogami dojazdowymi i obiektami umożliwiającymi włączenie do układu komunikacyjnego miasta Opola” w wariancie IIA http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-27-maja-2020-znak-doos-dsi-4200-26-2016-al-aka-58http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-27-maja-2020-znak-doos-dsi-4200-26-2016-al-aka-58Fri, 29 May 2020 10:19:09 +0200Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 27 maja 2020, znak DOOŚ.WDŚ/ZOO.420.26.2020.EW.4, w sprawie postanowienia z dnia 15 kwietnia 2020 r., znak: DOOŚ.WDŚ/ZOO.420.26.2020.EW.2, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wznowił postępowanie w sprawie zakończonej decyzją Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 23 sierpnia 2018 r., znak: DOOŚ-DŚI.4231.6.2017.mko.74, uchylającej w części i w tym zakresie umarzającej postepowanie, uchylającej w części i w tym zakresie orzekającej co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującej w mocy decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 3 sierpnia 2017 r., znak: WOOŚ-II.4231.1. 2015.DK, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi – gazociąg Rembelszczyzna – Granica RP http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-27-maja-2020-znak-doos-wds-zoo-420-26-2020-ew-4http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-27-maja-2020-znak-doos-wds-zoo-420-26-2020-ew-4Thu, 28 May 2020 15:44:20 +0200Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 27 maja 2020, znak DOOŚ.WDŚ/ZOO.420.19.2020.EW.4, w sprawie postanowienia z dnia 15 kwietnia 2020 r., znak: DOOŚ.WDŚ/ZOO.420.19.2020.EW.2, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wznowił postępowanie w sprawie zakończonej decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 3 sierpnia 2017 r., znak: WOOŚ-II.4231. 1.2015.DK, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi – gazociąg Rembelszczyzna – Granica RP http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-27-maja-2020-znak-doos-wds-zoo-420-19-2020-ew-4http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-27-maja-2020-znak-doos-wds-zoo-420-19-2020-ew-4Thu, 28 May 2020 15:39:39 +0200Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 26 maja 2020, znak DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.47.2019.EW.13, w sprawie postanowienia z dnia 15 kwietnia 2020 r., znak: DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.47.2019.EW.11, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska uchylił postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 2019 r., znak: WOOŚ.400.1.138.2018.KZ.2, w sprawie wyjaśnienia punktu I.4.3 decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 10 stycznia 2011 r., znak: WOOŚ.4210.13.2011, ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny wraz z drogami dojazdowymi, i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-26-maja-2020-znak-doos-wds-zoo-420-47-2019-ew-13http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-26-maja-2020-znak-doos-wds-zoo-420-47-2019-ew-13Thu, 28 May 2020 15:27:49 +0200