Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiskahttp://bip.gdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ GENERALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKApl-plZawiadomienie GeneralnegoDyrektora Ochrony Środowiska z dnia 13 sierpnia 2018, znak DOOŚ-DŚI.4200.16.2017.AŁ.16, w sprawie poinformowania o wydanej decyzji z dnia 9 sierpnia 2018 r., znak: DOOŚ-DŚI.4200.16.2017.AŁ.15, którą Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska uchylił w części i w tym zakresie orzekł a w pozostałej części utrzymał w mocy decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 22 czerwca 2017 r., znak: WOOŚ.4200.4.2016.KR.91, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec-Leżajsk” w wariancie preferowanym http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnegodyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-13-sierpnia-2018-znak-doos-dsi-4200-16-2017-al-16http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnegodyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-13-sierpnia-2018-znak-doos-dsi-4200-16-2017-al-16Mon, 13 Aug 2018 15:34:28 +0200Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 08 sierpnia 2018, znak DOOŚ-dśI.4207.5.2017.AB.13, w sprawie poinformowania o zażaleniu na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 8 listopada 2017 r., znak: WST-K.4260.3.2017.AL.19, stwierdzające konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określające zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. Budowa ulicy Promowej i budowa ulicy Koguciej w ramach przedsięwzięcia pn. Budowa przystani jachtowej na Jeziorze Jamno wraz z infrastrukturą towarzyszącą http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-08-sierpnia-2018-znak-doos-dsi-4207-5-2017-ab-13http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-08-sierpnia-2018-znak-doos-dsi-4207-5-2017-ab-13Wed, 08 Aug 2018 14:01:43 +0200Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 06 sierpnia 2018, znak DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.78.2018.mko.2, w sprawie poinformowania o wydaniu postanowienia GDOŚ z 02.08.2018 r. uchylającego postanowienie RDOŚ w Kielcach z 29.05. 2018r., znak: WOO-I.4210.9.2017.AS.28, o odmowie dopuszczenia Stowarzyszenia „Społeczny Komitet Mieszkańców Podwola i Podlesia” do postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Wydobycie kopalin ze złóż „Radkowice-Podwole” i „Kowala Mała” w zmienionych granicach obszarów górniczych i przekazujące sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-06-sierpnia-2018-znak-doos-wds-zoo-420-78-2018-mko-2http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-06-sierpnia-2018-znak-doos-wds-zoo-420-78-2018-mko-2Tue, 07 Aug 2018 10:57:32 +0200Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 06 sierpnia 2018, znak DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.11.2018.mko.12, w sprawie poinformowania o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi na postanowienie GDOŚ z 17.05.2018 r. stwierdzające uchybienie terminu do wniesienia odwołania od decyzji RDOŚ w Gdańsku z 29.11.2017 r., znak: RDOŚ-Gd-WOO.4210.31.2015.JP.KP.36, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: II etap rewitalizacji i modernizacji Korytarza Kościerskiego wraz z modernizacją urządzeń srk oraz elektryfikacją odcinka linii kolejowych nr 201, 214, 229 i linii PKM http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-06-sierpnia-2018-znak-doos-wds-zoo-420-11-2018-mko-12http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-06-sierpnia-2018-znak-doos-wds-zoo-420-11-2018-mko-12Tue, 07 Aug 2018 10:31:24 +0200Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 01 sierpnia 2018, znak DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.88.2018.mko.2, w sprawie poinformowania o możliwości zapoznania się z aktami postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 28 kwietnia 2016 r., znak: WOOŚ-I.4210.32.2015.MŁ.47, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni wiatrowych Park Krzyżanów II http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-01-sierpnia-2018-znak-doos-wds-zoo-420-88-2018-mko-2http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-01-sierpnia-2018-znak-doos-wds-zoo-420-88-2018-mko-2Fri, 03 Aug 2018 09:19:22 +0200