Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiskahttp://bip.gdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ GENERALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKApl-plZawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 16 listopada 2017, znak DOOŚ-DŚI.4233.29.2017.is.2, w sprawie zakończenia postępowania dotyczącego zażalenia na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji z dnia 28 lutego 2017 r., znak: WOOŚ.4233.1.2015.AK, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w miejscowości Kazimierz Dolny (hektometr wału p. pow. w km wału 4+025 w Kazimierzu Dolnym a hektometrem wału w dolinie Puławsko – Parchacko – Bochotnickiej w km 0+000 w Bochotnicy) wraz z mobilnym zabezpieczeniem na cieku Grodarz w km 0+000 – 0+290, m. Kazimierz Dolny, pow. Puławy, obiekt 1 – budowa wału przeciwpowodziowego na dług. 1,062 km z przystosowaniem korony wału dla celów komunikacyjnych wraz z budowlami wałowymi” http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-16-listopada-2017-znak-doos-dsi-4233-29-2017-is-2http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-16-listopada-2017-znak-doos-dsi-4233-29-2017-is-2Thu, 16 Nov 2017 10:46:36 +0100Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 16 listopada 2017, znak DOOŚ-DŚI.4210.12.2017.AS.6 , w sprawie zakończenia sprawy odwołania od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 28 lutego 2017 r., znak: WOOŚ.4210.23.2015.KC.54, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu „Trasy Sudeckiej” poprzez budowę obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszów-Gorce oraz obwodnicy Sobięcina w Gminie Wałbrzych” http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-16-listopada-2017-znak-doos-dsi-4210-12-2017-as-6http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-16-listopada-2017-znak-doos-dsi-4210-12-2017-as-6Thu, 16 Nov 2017 10:26:49 +0100Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 15 listopada 2017, znak DOOŚ-DŚI.4200.26.2016.AŁ.36, w sprawie wyznaczenia na dzień 15 stycznia 2018 r. terminu rozpatrzenia postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 5 lipca 2016 r., znak: WOOŚ.4200.3.2013.51, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa trasy średnicowej w ramach zadania – budowa przeprawy przez rzekę Odrę wraz z drogami dojazdowymi i obiektami umożliwiającymi włączenie do układu komunikacyjnego miasta Opola” w wariancie IIA http://bip.gdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-15-listopada-2017-znak-doos-dsi-4200-26-2016-al-36http://bip.gdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-15-listopada-2017-znak-doos-dsi-4200-26-2016-al-36Wed, 15 Nov 2017 15:07:50 +0100Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 15 listopada 2017, znak DOOŚ-DŚI.4235.7.2017.mc.6, w sprawie wydania postanowienia z dnia 14 listopada 2017 r. utrzymującego w mocy postanowienie RDOŚ w Poznaniu z dnia 20 kwietnia 2017 r., stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określające zakres raportu dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie infrastruktury odkrywki węgla brunatnego "Tomisławice" http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-15-listopada-2017-znak-doos-dsi-4235-7-2017-mc-6http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-15-listopada-2017-znak-doos-dsi-4235-7-2017-mc-6Wed, 15 Nov 2017 13:50:29 +0100Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 14 listopada 2017, znak DOOŚ-DŚI.4200.29.2016.AŁ.24, w sprawie poinformowania o wyznaczeniu na 15 stycznia 2018 r. nowego terminu zakończenia postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 2 grudnia 2011 r., znak: WOOŚ-II.4200.15.2011.MW, o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-8 w kierunku Białegostoku na odcinku od projektowanej Wschodniej Obwodnicy Warszawy (droga S-17) do obwodnicy Radzymina. http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-14-listopada-2017-znak-doos-dsi-4200-29-2016-al-24http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-14-listopada-2017-znak-doos-dsi-4200-29-2016-al-24Wed, 15 Nov 2017 09:17:44 +0100