Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiskahttp://bip.gdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ GENERALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKApl-plZawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 18 lipca 2017, znak DOOŚ-DŚI.4235.9.2016.mko.31, w sprawie poinformowania o zebraniu materiału dowodowego i wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia odwołań od decyzji RDOŚ w Katowicach z dnia 09.11.2016 r., znak: WOOŚ.4235.7.2015.KC.55, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Wydobywanie węgla kamiennego wraz z kopaliną towarzyszącą ze złoża „Brzezinka 3” http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-18-lipca-2017-znak-doos-dsi-4235-9-2016-mko-31http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-18-lipca-2017-znak-doos-dsi-4235-9-2016-mko-31Wed, 19 Jul 2017 11:36:09 +0200Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 18 lipca 2017, znak DOOŚ-oaI.4210.24.2015.is/AB.7, w sprawie poinformowania o przekazaniu do WSA w Warszawie skargi na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 12 maja 2017 r., znak: DOOŚ-oaI.4210.24.2015.is/AB.3, którym uchylono w całości postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 29 maja 2015 r., znak: WOO-I.4210.3.2015.MGN.6 (w sprawie nałożenia obowiązku oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie 10 elektrowni wiatrowych na terenie gmin Nagłowice i Sędziszów w województwie świętokrzyskim wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz przyłączem) i skierowano sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-18-lipca-2017-znak-doos-oai-4210-24-2015-is-ab-7http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-18-lipca-2017-znak-doos-oai-4210-24-2015-is-ab-7Tue, 18 Jul 2017 12:32:24 +0200Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 17 lipca 2017, znak DOOŚ-DŚI.4200.4.2017.AŁ.5, w sprawie poinformowania o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi na postanowienie GDOŚ z 12.05.2017 r. znak: DOOŚ-DŚI.4200.4.2017.AŁ.1 stwierdzające niedopuszczalność odwołania od decyzji RDOŚ w Katowicach z 31.01.2017 r. znak: WOOŚ.4200.6.2016.RK1.7 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Zmiana i rozbudowa realizowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S1 (dawniej S69) Bielsko-Biała – Żywiec – Zwardoń, odcinek Przybędza – węzeł Milówka (obejście Węgierskiej Górki) http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-17-lipca-2017-znak-doos-dsi-4200-4-2017-al-5http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-17-lipca-2017-znak-doos-dsi-4200-4-2017-al-5Tue, 18 Jul 2017 09:40:25 +0200Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 17 lipca 2017, znak DOOŚ-DŚI.4202.11.2017.AB/AŁ.5, w sprawie poinformowania o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi na postanowienie GDOŚ z 05.05.2017 r. znak: DOOŚ-dśI.4202.11.2017.AB.2 stwierdzające uchybienie terminu do wniesienia odwołania od decyzji RDOŚ w Warszawie z 31.10.2011 r. znak: WOOŚ-II.4202.2.2011.TS, ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie linii elektroenergetycznej 400 kV Miłosna – Siedlce Ujrzanów według wariantu III http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-17-lipca-2017-znak-doos-dsi-4202-11-2017-ab-al-5http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-17-lipca-2017-znak-doos-dsi-4202-11-2017-ab-al-5Mon, 17 Jul 2017 16:26:00 +0200Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 17 lipca 2017, znak DOOŚ-DŚI.4202.11.2017.AB/AŁ.3, w sprawie poinformowania o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi na postanowienie GDOŚ z 25.04.2017 r. znak: DOOŚ-dśI.4202.11.2017.AB.1 odmawiające przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji RDOŚ w Warszawie z 31.10.2011 r. znak: WOOŚ-II.4202.2.2011.TS, ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie linii elektroenergetycznej 400 kV Miłosna – Siedlce Ujrzanów według wariantu III http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-17-lipca-2017-znak-doos-dsi-4202-11-2017-ab-al-3http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-17-lipca-2017-znak-doos-dsi-4202-11-2017-ab-al-3Mon, 17 Jul 2017 16:23:42 +0200