Komunikaty i ogłoszenia

Komunikaty i ogłoszenia Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

  1. Informacje o postępowaniach w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym.
  2. Karta Informacyjna Przedsięwzięcia (KIP) dla inwestycji polegającej na budowie i eksploatacji Pierwszej w Polsce Elektrowni Jądrowej.
  3. Environmental Scoping Report for the project construction and operation of the First Polish NPP (en, de, lt).
Kalendarium