• Trwa konkurs dla studentów "W poszukiwaniu Natury 2000". Prace można zgłaszać do 30 listopada 2014 r., więcej. Zapraszamy

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie: zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000, kontroli procesu inwestycyjnego. Realizuje także zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku. Odpowiada za zarządzanie informacją o środowisku przyrodniczym rejestrację organizacji w krajowym rejestrze organizacji zarejestrowanych w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS). W kompetencjach jest również tworzenie i koordynacja krajowej sieci "Partnerstwo: Środowisko dla rozwoju" w Polsce, odpowiedzialnej za wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy krajami UE oraz instytucjami wdrażającymi fundusze europejskie.

Urząd powstał na mocy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Pracą Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska kieruje Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, który powołuje i odwołuje 16 regionalnych dyrektorów ochrony środowiska wykonujących swoje zadania na obszarach poszczególnych województw, a także pełni w stosunku do nich funkcję organu wyższego stopnia.

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel: 22 57-92-900, fax: 22 57-92-127
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl

NIP: 701 01 51 052
REGON: 141 62 84 10

Kierownictwo:

Michał Kiełsznia - Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska

Andrzej Dziura - Zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
Tomasz Kielar - Dyrektor Generalny Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00
Godziny przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków:
- Dyrektor Generalny Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska przyjmuje w poniedziałki w godzinach 16.00-17.00
- wyznaczony na stanowisku do spraw skarg i wniosków oraz obsługi prawnej pracownik Biura Prawnego Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska przyjmuje we wtorki i środy w godzinach 10.00-12.00

Konta bankowe:
Wpłaty z tytułu opłaty za udostępnianie informacji:
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
NBP O/O Warszawa
30 1010 1010 0060 1522 3100 0000

Kalendarium