Dialog techniczny - Zamówienia publiczne - Biuletyn Informacji Publicznej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiskahttp://bip.gdos.gov.pl/dialog-techniczny-2/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ GENERALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKApl-plDialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie metod zwalczania dla minimum 10 inwazyjnych gatunków obcych wraz z przeprowadzeniem działań pilotażowych w terenie”http://bip.gdos.gov.pl/dialog-techniczny-zwiazany-z-postepowaniem-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-na-opracowanie-metod-zwalczania-dla-minimum-10-inwazyjnych-gatunkow-obcych-wraz-z-przeprowadzeniem-dzialan-pilotazowych-w-tereniehttp://bip.gdos.gov.pl/dialog-techniczny-zwiazany-z-postepowaniem-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-na-opracowanie-metod-zwalczania-dla-minimum-10-inwazyjnych-gatunkow-obcych-wraz-z-przeprowadzeniem-dzialan-pilotazowych-w-terenieThu, 09 May 2019 13:17:00 +0200Dialog techniczny związany z planowanym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie wykonanie ekspertyzy dotyczącej analizy istniejących metod w zakresie nowoczesnych metodyk gromadzenia danych o charakterze przyrodniczym przy użyciu metod zdalnych – teledetekcyjnych wraz z opracowaniem instrukcji wykorzystania wskazanych metod przez właściwe urzędyhttp://bip.gdos.gov.pl/dialog-techniczny-zwiazany-z-planowanym-postepowaniem-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-ktorego-przedmiotem-bedzie-wykonanie-ekspertyzy-dotyczacej-analizy-istniejacych-metod-w-zakresie-nowoczesnych-metodyk-gromadzenia-danych-o-charakterz-2http://bip.gdos.gov.pl/dialog-techniczny-zwiazany-z-planowanym-postepowaniem-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-ktorego-przedmiotem-bedzie-wykonanie-ekspertyzy-dotyczacej-analizy-istniejacych-metod-w-zakresie-nowoczesnych-metodyk-gromadzenia-danych-o-charakterz-2Thu, 18 Apr 2019 16:26:33 +0200