Badanie rynku - szacowanie wartości zamówienia - Zamówienia publiczne - Biuletyn Informacji Publicznej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiskahttp://bip.gdos.gov.pl/badanie-runku-szacowanie-wartosci-zamowienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ GENERALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKApl-plSzacowanie wartości zamówienia, którego przedmiotem jest organizacja wizyty studyj-nej w Grecji, realizowanego w ramach projektu LIFE15GIE/PL/000758 pn. „Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody”.http://bip.gdos.gov.pl/szacowanie-wartosci-zamowienia-ktorego-przedmiotem-jest-organizacja-wizyty-studyj-nej-w-grecji-realizowanego-w-ramach-projektu-life15gie-pl-000758-pn-masz-prawo-do-skutecznej-ochrony-przyrodyhttp://bip.gdos.gov.pl/szacowanie-wartosci-zamowienia-ktorego-przedmiotem-jest-organizacja-wizyty-studyj-nej-w-grecji-realizowanego-w-ramach-projektu-life15gie-pl-000758-pn-masz-prawo-do-skutecznej-ochrony-przyrodyThu, 20 May 2021 16:29:49 +0200Tablice informacyjne dla obszarów Ramsarhttp://bip.gdos.gov.pl/tablice-informacyjne-dla-obszarow-ramsarhttp://bip.gdos.gov.pl/tablice-informacyjne-dla-obszarow-ramsarWed, 28 Apr 2021 13:19:06 +0200Szacowaniem wartości zamówienia, którego przedmiotem jest: Opracowanie graficzne, skład, łamanie, druk, oprawa oraz dostawa do siedziby Zamawiającego 200 sztuk biuletynu informacyjnego, w ramach projektu - „Kontynuacja wsparcia funkcjonowania sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami unijnymi "Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju" na lata 2020-2022 współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020http://bip.gdos.gov.pl/szacowaniem-wartosci-zamowienia-ktorego-przedmiotem-jest-opracowanie-graficzne-sklad-lamanie-druk-oprawa-oraz-dostawa-do-siedziby-zamawiajacego-200-sztuk-biuletynu-informacyjnego-w-ramach-projektu-kontynuacja-wsparcia-funkcjonowanhttp://bip.gdos.gov.pl/szacowaniem-wartosci-zamowienia-ktorego-przedmiotem-jest-opracowanie-graficzne-sklad-lamanie-druk-oprawa-oraz-dostawa-do-siedziby-zamawiajacego-200-sztuk-biuletynu-informacyjnego-w-ramach-projektu-kontynuacja-wsparcia-funkcjonowanFri, 23 Apr 2021 13:54:08 +0200Szacowanie wartości zamówienia, którego przedmiotem jest "Świadczenie usługi w zakresie przeprowadzenia szkoleń on-line dla podmiotów zainteresowanych ograniczeniem zagrożenia wynikającego z inwazji gatunków obcych i służb zaangażowanych w eliminację, kontrolę lub izolację tych gatunków"http://bip.gdos.gov.pl/szacowanie-wartosci-zamowienia-ktorego-przedmiotem-jest-swiadczenie-uslugi-w-zakresie-przeprowadzenia-szkolen-on-line-dla-podmiotow-zainteresowanych-ograniczeniem-zagrozenia-wynikajacego-z-inwazji-gatunkow-obcych-i-sluzb-zaangazowanych-whttp://bip.gdos.gov.pl/szacowanie-wartosci-zamowienia-ktorego-przedmiotem-jest-swiadczenie-uslugi-w-zakresie-przeprowadzenia-szkolen-on-line-dla-podmiotow-zainteresowanych-ograniczeniem-zagrozenia-wynikajacego-z-inwazji-gatunkow-obcych-i-sluzb-zaangazowanych-wThu, 22 Apr 2021 14:47:53 +0200Szacowanie wartości zamówienia, którego przedmiotem jest usługa tłumacza z języka greckiego na polski i z polskiego na grecki, podczas spotkania online w ramach projektu LIFE15 GIE/PL/000758 pn. Masz prawo do skutecznej ochrony przyrodyhttp://bip.gdos.gov.pl/szacowanie-wartosci-zamowienia-ktorego-przedmiotem-jest-usluga-tlumacza-z-jezyka-greckiego-na-polski-i-z-polskiego-na-grecki-podczas-spotkania-online-w-ramach-projektu-life15-gie-pl-000758-pn-masz-prawo-do-skutecznej-ochrony-przyrodyhttp://bip.gdos.gov.pl/szacowanie-wartosci-zamowienia-ktorego-przedmiotem-jest-usluga-tlumacza-z-jezyka-greckiego-na-polski-i-z-polskiego-na-grecki-podczas-spotkania-online-w-ramach-projektu-life15-gie-pl-000758-pn-masz-prawo-do-skutecznej-ochrony-przyrodyTue, 30 Mar 2021 15:00:00 +0200