Badanie rynku - szacowanie wartości zamówienia - Zamówienia publiczne - Biuletyn Informacji Publicznej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiskahttp://bip.gdos.gov.pl/badanie-runku-szacowanie-wartosci-zamowienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ GENERALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKApl-plSzacowanie wartości zamówienia, którego przedmiotem jest realizacja zamówienia pn. „Usługa opracowania dokumentacji technicznej systemów teleinformatycznych Geoserwis i CRFOP”http://bip.gdos.gov.pl/szacowanie-wartosci-zamowienia-ktorego-przedmiotem-jest-realizacja-zamowienia-pn-usluga-opracowania-dokumentacji-technicznej-systemow-teleinformatycznych-geoserwis-i-crfophttp://bip.gdos.gov.pl/szacowanie-wartosci-zamowienia-ktorego-przedmiotem-jest-realizacja-zamowienia-pn-usluga-opracowania-dokumentacji-technicznej-systemow-teleinformatycznych-geoserwis-i-crfopTue, 21 Jul 2020 07:00:00 +0200Szacowanie wartości zamówienia, którego przedmiotem jest wykonanie ekspertyzy dotyczącej możliwości wykorzystania nowoczesnych metod zdalnych do wykonywania inwentaryzacji cennych siedlisk przyrodniczych i gatunków występujących w ich obrębiehttp://bip.gdos.gov.pl/szacowanie-wartosci-zamowienia-ktorego-przedmiotem-jest-wykonanie-ekspertyzy-dotyczacej-mozliwosci-wykorzystania-nowoczesnych-metod-zdalnych-do-wykonywania-inwentaryzacji-cennych-siedlisk-przyrodniczych-i-gatunkow-wystepujacych-w-ich-obrebhttp://bip.gdos.gov.pl/szacowanie-wartosci-zamowienia-ktorego-przedmiotem-jest-wykonanie-ekspertyzy-dotyczacej-mozliwosci-wykorzystania-nowoczesnych-metod-zdalnych-do-wykonywania-inwentaryzacji-cennych-siedlisk-przyrodniczych-i-gatunkow-wystepujacych-w-ich-obrebWed, 15 Jul 2020 16:01:23 +0200Szacowanie wartości zamówienia, którego przedmiotem jest przygotowanie, produkcja oraz dostarczenie materiałów konferencyjnych związanych z realizacją projektu „Kontynuacja wsparcia funkcjonowania sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami unijnymi "Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju" na lata 2020-2021 współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020http://bip.gdos.gov.pl/szacowanie-wartosci-zamowienia-ktorego-przedmiotem-jest-przygotowanie-produkcja-oraz-dostarczenie-materialow-konferencyjnych-zwiazanych-z-realizacja-projektu-kontynuacja-wsparcia-funkcjonowania-sieci-organow-srodowiskowych-i-instytucji-zhttp://bip.gdos.gov.pl/szacowanie-wartosci-zamowienia-ktorego-przedmiotem-jest-przygotowanie-produkcja-oraz-dostarczenie-materialow-konferencyjnych-zwiazanych-z-realizacja-projektu-kontynuacja-wsparcia-funkcjonowania-sieci-organow-srodowiskowych-i-instytucji-zWed, 15 Jul 2020 15:31:15 +0200Szacowanie wartości zamówienia, którego przedmiotem jest opracowanie indywidualnych projektów graficznych, skład, przygotowanie do druku i wykonanie kalendarzy dla Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiskahttp://bip.gdos.gov.pl/szacowaniem-wartosci-zamowienia-ktorego-przedmiotem-jest-opracowanie-indywidualnych-projektow-graficznych-sklad-przygotowanie-do-druku-i-wykonanie-kalendarzy-dla-generalnej-dyrekcji-ochrony-srodowiska-2http://bip.gdos.gov.pl/szacowaniem-wartosci-zamowienia-ktorego-przedmiotem-jest-opracowanie-indywidualnych-projektow-graficznych-sklad-przygotowanie-do-druku-i-wykonanie-kalendarzy-dla-generalnej-dyrekcji-ochrony-srodowiska-2Wed, 01 Jul 2020 12:47:11 +0200Szacowanie wartości zamówienia, którego przedmiotem jest świadczenie usługi organizacji technicznej jednodniowych warsztatów z noclegiem dla wojewódzkich komend Policji i regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, organizowanych w ramach projektu LIFE15 GIE/PL/000758 pn. Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody w terminie 29/30 września 2020 r.http://bip.gdos.gov.pl/szacowanie-wartosci-zamowienia-ktorego-przedmiotem-jest-swiadczenie-uslugi-organizacji-technicznej-jednodniowych-warsztatow-z-noclegiem-dla-wojewodzkich-komend-policji-i-regionalnych-dyrekcji-ochrony-srodowiska-organizowanych-w-ramach-prohttp://bip.gdos.gov.pl/szacowanie-wartosci-zamowienia-ktorego-przedmiotem-jest-swiadczenie-uslugi-organizacji-technicznej-jednodniowych-warsztatow-z-noclegiem-dla-wojewodzkich-komend-policji-i-regionalnych-dyrekcji-ochrony-srodowiska-organizowanych-w-ramach-proTue, 26 May 2020 15:57:35 +0200